TẤT CẢ

55403

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Tổng số: 10530

Kỳ trước: 4316

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 10576

Kỳ trước: 4370

Đã tiếp nhận: 6206

Đã giải quyết: 5965

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 6787

Kỳ trước: 4608

Đã tiếp nhận: 2179

Đã giải quyết: 3277

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201918233486031203 Đỗ Thị Huế Khám bệnh, chữa bệnh
201918233533033109 THIỀU THỊ HÒA Khám bệnh, chữa bệnh
201978023150101102114 Tạ Quang Vũ Bảo hiểm xã hội.
201917591304033202 Ban QLDA ĐTXD các công trình DD-CN Thẩm định
201917901510023316 Đỗ Văn khôi-0340710000122-Công ty CP TV-ĐTXD Đức NGhĩa Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê