TẤT CẢ

10932

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 3220

Đã giải quyết: 2766

Tháng

11

Tổng số: 13179

Kỳ trước: 6459

Đã tiếp nhận: 6720

Đã giải quyết: 5400

Xem chi tiết

Tháng

12

Tổng số: 12618

Kỳ trước: 7030

Đã tiếp nhận: 5588

Đã giải quyết: 4270

Xem chi tiết

Tháng

1

Tổng số: 10926

Kỳ trước: 7712

Đã tiếp nhận: 3214

Đã giải quyết: 2764

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20181072465092549 Nguyenx Hồng Công, Sở Văn Hóa Thi đua, khen thưởng mới
201811208355100143 Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình Quản lý xây dựng công trình NN
20181145252101027 Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Hậu Giang Bảo vệ thực vật
20181148891100946 Công ty TNHH Nghêu Thái Bình Quản lý chất lượng
20181148896024449 Nguyễn Xuân Dựng (02 người) Quản lý chất lượng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê