TẤT CẢ

33543

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 33528

Đã giải quyết: 29539

Tháng

4

Tổng số: 8741

Kỳ trước: 3119

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Tổng số: 9949

Kỳ trước: 3348

Đã tiếp nhận: 6601

Đã giải quyết: 6302

Xem chi tiết

Tháng

6

Tổng số: 8421

Kỳ trước: 3645

Đã tiếp nhận: 4776

Đã giải quyết: 4424

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201917911518030310 Công ty TNHH SX-TM Thành Bắc Quy hoạch
2019925278104602 Công Ty CP May XNP Thái Dương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
2019135411071954 Công ty TNHH Liên Hạnh Môi trường mới
20195533557073553 Nguyễn Văn Quân Giáo dục và đào tạo
201918992932082521 Nguyễn Thị Trang Dược phẩm

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê