Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT42408 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ VĂN HẠM, -X. Bình Thanh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/08/2017 03/10/2017 Đã trả kết quả
2 GTVT39065 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU TỨ, -X. An Thái, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2017 12/05/2017 Đã trả kết quả
3 GTVT39066 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp KHỔNG TIẾN TUẤN, -X. Đông Mỹ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2017 12/05/2017 Đã trả kết quả
4 GTVT39067 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUỐC TUẤN, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2017 12/05/2017 Đã trả kết quả
5 GTVT39068 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG VỊNH, -X. Vũ Tiến, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2017 12/05/2017 Đã trả kết quả
6 GTVT39069 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐINH TIẾN DOAN, -X. Văn Lang, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2017 05/07/2017 Đã trả kết quả
7 GTVT38684 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ HỮU TUẤN, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/04/2017 04/05/2017 Đã trả kết quả
8 GTVT38685 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ ĐỨC TÙNG, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/04/2017 04/05/2017 Đã trả kết quả
9 GTVT38686 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ CÔNG VIÊN, -X. Minh Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/04/2017 04/05/2017 Đã trả kết quả
10 GTVT38687 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN VŨ, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/04/2017 04/05/2017 Đã trả kết quả
11 GTVT38688 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HÒA, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/04/2017 04/05/2017 Đã trả kết quả
12 GTVT35230 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ HƯƠNG, -X. Nam Thịnh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/02/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
13 GTVT35231 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN THÂN, -X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/02/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
14 GTVT35232 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN TIẾN, -X. Độc Lập, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/02/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
15 GTVT35233 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN QUỐC TOẢN, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/02/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả