Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT11285 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ ĐÌNH PHƯỢNG, -X. Tam Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/05/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
2 GTVT11286 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỒNG QUÂN, -X. Hồng Lý, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/05/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
3 GTVT19812 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp GIANG CỰ BẰNG, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/08/2016 06/09/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT19813 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ NGỌC BÍCH, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/08/2016 06/09/2016 Đã trả kết quả
5 GTVT19814 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN ANH BÍNH, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/08/2016 06/09/2016 Đã trả kết quả
6 GTVT19815 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯ ĐỨC BÌNH, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/08/2016 06/09/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT19816 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BÔN, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/08/2016 06/09/2016 Đã trả kết quả
8 GTVT17531 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CÔNG QUẢNG, -X. Quỳnh Hoàng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/07/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
9 GTVT17532 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THỊ KIM QUY, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/07/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
10 GTVT17533 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN QUYẾT, -X. Xuân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/07/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT17534 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN QUYẾT, -X. Tân Lễ, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/07/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
12 GTVT17535 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN SANG, -X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/07/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT2054 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN PHƯƠNG, -X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/01/2016 20/01/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT20540 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HAI, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/09/2016 13/09/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT20541 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HẢI, -X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/09/2016 13/09/2016 Đã trả kết quả