Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.12.24.007 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN DUY CAO, PHẠM THỊ AN, Tổ 1, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/12/2018 29/01/2019 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.02.002 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực NGUYỄN VĂN BÌNH(CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐÔNG THÁI), Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 02/10/2018 04/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.05.005 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh TẠ PHƯƠNG CHUNG, Thôn Đoài, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0912727266 UBND Huyện Tiền Hải 05/10/2018 10/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.08.031 Đăng ký giao dịch bảo đảm BÙI THỊ TUYẾT, Thôn Lê Lợi, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0962350146 UBND Huyện Tiền Hải 08/10/2018 09/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.24.H54.2018.10.09.028 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN THỊ CHIÊN, Thôn Thiện Châu, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 09/10/2018 10/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.10.007 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN VĂN ĐẠT, Thôn Tân Hải, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 10/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.10.039 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh GIANG VĂN MẠNH, Thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0928933886 UBND Huyện Tiền Hải 10/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.11.032 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM VĂN HẢI, Thôn Lộc Trung, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 11/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả
9 00.24.H54.2018.10.15.003 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI VĂN HÀ, Thôn Việt Thắng, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
10 00.24.H54.2018.10.15.035 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG, Thôn Nam Đồng Nam, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
11 2019201024222014730 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Hồng Khanh ---> Nguyễn Văn Tuấn UBND Thành phố Thái Bình 04/01/2019 17/01/2019 Đang thụ lý
12 2019201062305033902 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án Kè sông 3-2 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đồng Lôi và khu đất còn lại của quy hoạch khu tái cư Đồng Lôi nguyễn minh quang UBND Thành phố Thái Bình 04/03/2019 05/04/2019 Thụ lý xong
13 2019201922826054804 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Thành Chung ----> Phạm Tuấn Anh UBND Thành phố Thái Bình 14/01/2019 25/01/2019 Đang thụ lý
14 20192101674102717 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH may Texhong Thái Bình Ban Quản lý Khu KT và các KCN 25/02/2019 12/03/2019 Thụ lý xong
15 20192101706030903 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty Cổ phần công nghiệp ngũ kim Fortress VN Ban Quản lý Khu KT và các KCN 29/03/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả