Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221911850082617 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Hĩu Ba (Xuyền) UBND Huyện Hưng Hà 23/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
2 20192221911851082715 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Đức Thắng (Nguyệt) UBND Huyện Hưng Hà 23/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
3 2019220723373032946 Thay đổi thông tin đã đăng ký Phạm Bá Anh Công ty Điện lực Thái Bình 23/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
4 2019220723374033724 Thay đổi thông tin đã đăng ký Nguyễn Đoan Trang Công ty Điện lực Thái Bình 23/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
5 2019220723375074038 Thay đổi thông tin đã đăng ký Công ty TNHH xây lắp Minh Quang Công ty Điện lực Thái Bình 28/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
6 2019220723376094437 Thay đổi thông tin đã đăng ký Hoàng Thị Kim Dung Công ty Điện lực Thái Bình 06/03/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
7 2019220723377102709 Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Đỗ Thị Tươi Công ty Điện lực Thái Bình 18/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
8 20191151119043917 Cấp phép và gia hạn cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ. để hoạt động bến bãi trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng tại đê hữu Trà Lý thuộc xã Tân Phong, huyện Vũ Thư Công ty TNHH TM Nguyệt Nhân Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/05/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
9 20191151120041033 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ban Quản lý DA ĐT XD các công trình giao thông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/05/2019 18/06/2019 Thụ lý xong
10 20191151121103836 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ban quản lý DA đầu tư XD các CT Giao thông Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/06/2019 04/07/2019 Thụ lý xong
11 20191151122030756 Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Đơn vị xin phép: Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình, Công Ty TNHH Tiên Phong Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/08/2019 25/09/2019 Thụ lý xong
12 2019142124023041936 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ HƯỜNG Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
13 2019142124024042007 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài GUERDI FATEH Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
14 2019142124025080228 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LỤA Sở Tư pháp 17/04/2019 03/05/2019 Đã trả kết quả
15 2019142124026080313 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LẠI VĂN KHẢI Sở Tư pháp 17/04/2019 03/05/2019 Đã trả kết quả