Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201913151291014214 Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại CCN Trần Lãm Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Việt Anh Sở Tài nguyên và Môi trường 07/01/2019 15/01/2019 Thụ lý xong
2 201913151292021330 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu về nhà ở cho 11 lô tại KĐT Petro Thăng Long Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Thăng Long Sở Tài nguyên và Môi trường 07/01/2019 26/02/2019 Đã trả kết quả
3 201913151293100934 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà Công ty Cổ phần phân nung chảy Văn Điển Sở Tài nguyên và Môi trường 08/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả
4 201913151294102358 Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Phường Quang Trung Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 08/01/2019 16/01/2019 Thụ lý xong
5 201913151295071852 Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại CCN Đông La, huyện Đông Hưng Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Lộc Sở Tài nguyên và Môi trường 09/01/2019 17/01/2019 Thụ lý xong
6 2019142126673015322 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TUẤN ANH Sở Tư pháp 10/07/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
7 2019142126674015535 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ CAO TRƯỜNG Sở Tư pháp 10/07/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
8 2019142126675015655 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ VĂN CẨN Sở Tư pháp 10/07/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
9 2019142126676015843 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ TIẾN ĐẠT Sở Tư pháp 10/07/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
10 2019142126677015950 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HIẾU Sở Tư pháp 10/07/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
11 2019142126678020133 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền ĐOÀN THỊ HẢI YẾN Sở Tư pháp 10/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
12 20191640613070833 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn TT Xúc tiến TM Thái Bình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/04/2019 07/05/2019 Đã trả kết quả
13 20191640614012610 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn CT TNHH QC và nội thất Hoàng Hiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/04/2019 07/05/2019 Thụ lý xong
14 20191640615032246 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/05/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
15 20191640616042111 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/05/2019 09/05/2019 Thụ lý xong