Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019374435100224 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) ngân hàng ngoại thương Thái Bình Công an tỉnh 12/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
2 2019374436032254 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Công ty Cổ phần Japan Công an tỉnh 12/03/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
3 2019374437015531 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm công nghệ cao SXKD cây trồng an toàn theo chuỗi Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân Công an tỉnh 13/03/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
4 2019374438104346 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Công ty TNHH xuất nhập khẩu Coyato Công an tỉnh 15/03/2019 08/04/2019 Thụ lý xong
5 2019261467704024417 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Phạm Văn Vui, xã Thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 21/06/2019 01/07/2019 Đã trả kết quả
6 2019261467705024857 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Phạm Văn Vui đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 62, xã Thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 21/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
7 2019261467706025135 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho bà Ngô Thị Tuất là mẹ liệt sỹ Lã Văn Ngạch, xã Thụy Dương. Nguyễn Bá Hiện UBND Huyện Thái Thụy 21/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
8 2019261467707034206 Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần cho 02 đối tượng: Lã Thị Minh Hạnh, Lã Thị Thùy Linh là con đẻ của ông Lã Văn Thành là thương binh B có tỷ lệ thương tật là 65%, xã Thụy Dương. Nguyễn Bá Hiện UBND Huyện Thái Thụy 21/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
9 2019388994030137 Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới, đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi, đăng ký thêm con dấu Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp An toàn Vũ Anh Công an tỉnh 18/04/2019 23/04/2019 Đã trả kết quả
10 2019388995031118 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu Trường mầm non Thanh Tân Công an tỉnh 24/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
11 2019388996031357 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu Trường mầm non Bình Nguyên Công an tỉnh 24/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
12 2019388997102641 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu Chi bộ ban tổ chức tỉnh ủy Công an tỉnh 26/04/2019 06/05/2019 Đã trả kết quả
13 2019388998093005 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu Trung tâm tin học ứng dụng - Trường đại học y dược Thái Bình Công an tỉnh 02/05/2019 07/05/2019 Đã trả kết quả
14 2019261407387024809 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn thành Văn UBND Huyện Thái Thụy 14/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
15 2019261407388025205 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Văn Cương UBND Huyện Thái Thụy 14/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả