Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.24.H54.2018.10.26.003 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực PHẠM ANH CHIẾN, Qũy Đức, Xã Đông Quí, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 26/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.26.035 ĐỖ THỊ MƠ(HGĐ xã Nam Hồng), Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 26/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
3 181789304032100 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình Dự án khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà (Phân khu số 1) - Công ty Cổ phần Minh Sơn Công ty Cổ phần Minh Sơn Sở Xây dựng 26/06/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
4 2018201062153090120 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trịnh Văn Khuyến UBND Thành phố Thái Bình 01/08/2019 05/08/2019 Đang thụ lý
5 20191072484102858 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên Nguyễn Thị Hoa, Quỹ Đầu Tư Và Phát Triển Thái Bình Sở Nội vụ 04/01/2019 14/01/2019 Đã trả kết quả
6 20191072516035043 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Đinh Thị Tuấn Anh, Sở Thông Tin Truyền Thông Sở Nội vụ 10/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả
7 20191072548035027 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên năm 2018 Phạm Thị Thúy,Phòng Nội Vụ Thái Thụy Sở Nội vụ 16/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
8 20191072580032736 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Bùi Văn Kiên, Trường Cao Đẳng Y tế Thái Bình Sở Nội vụ 18/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
9 20191072612022406 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất thành tích phá án đư3òng dây mua bán vận chuyển ma túy từ Thành phố HCM ra tiêu thụ Hải Phòng Quách Mạnh Tường, phòng Công Tác chính Trị Công An Tỉnh Sở Nội vụ 28/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả
10 20191072644102524 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên Nguyễn Tiuấn Thế, Phòng Nội Vụ Quỳnh Phụ Sở Nội vụ 19/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
11 201918993188041545 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt NGUYÊN THỊ THU HÀ Sở Y tế 26/09/2019 30/10/2019 Thụ lý xong
12 2019201024235023034 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Xuân Đức ---> Phạm Thị Lê UBND Thành phố Thái Bình 18/01/2019 31/01/2019 Đang thụ lý
13 2019201062318095532 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Kỳ Bá, thành phố Thái Bình Vũ Thị Thanh Thủy UBND Thành phố Thái Bình 17/07/2019 20/08/2019 Thụ lý xong
14 20192101654031607 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH PoongShin Vina Ban Quản lý Khu KT và các KCN 08/01/2019 23/01/2019 Thụ lý xong
15 20192101687040806 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH công nghiệp Sheng Fang Ban Quản lý Khu KT và các KCN 08/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả