Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221912286033832 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hà Thanh Nam (Kim) UBND Huyện Hưng Hà 26/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
2 20192221912318094904 Đăng ký cấp GCNQSD đất Nguyễn Thị Thủy (Huyền) UBND Huyện Hưng Hà 28/08/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
3 20192221912350023507 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lộ Văn Trước (Thủy) UBND Huyện Hưng Hà 04/09/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
4 20192221912382021006 Đăng ký biến động: Đăng ký tách, hợp thửa đất Cao Thị Thu Hoài (Huấn) UBND Huyện Hưng Hà 09/09/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
5 20192221912414093859 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào Thị Biển UBND Huyện Hưng Hà 10/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
6 20192221912446083219 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trịnh Văn Lành (Hoài) UBND Huyện Hưng Hà 12/09/2019 25/10/2019 Đã trả kết quả
7 20195534006090030 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Phạm Xuân Trường Sở Giáo dục và Đào tạo 30/09/2019 02/10/2019 Thụ lý xong
8 20196206264033140 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình và Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh Sửa chữa rãnh thoát nước ĐT 463 đoạn KM 6+600 đến Km 6 + 800 Đặng Xuân Cương Sở Giao thông Vận tải 28/02/2019 27/03/2019 Thụ lý xong
9 20196206296082515 Thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng; Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng ( Sửa chữa đường ĐT.455 ( đường 216 cũ) đoạn từ Km0+60 đến Km1+200 Ban quản lý và bảo trì công trình đường bộ Sở Giao thông Vận tải 16/04/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả
10 2019655230091525 Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Nguyễn Văn Sơn Sở Giao thông Vận tải 12/03/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
11 20196566670080755 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt XN VT 27 - 7 Đông Hưng Sở Giao thông Vận tải 03/01/2019 08/01/2019 Đã trả kết quả
12 20196566704103350 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTCP XD và VT Sông Hồng Sở Giao thông Vận tải 04/01/2019 09/01/2019 Đã trả kết quả
13 20196566736084813 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH Xăng Dầu Sông Vân Sở Giao thông Vận tải 08/01/2019 11/01/2019 Thụ lý xong
14 20196566769101213 : Cấp lại phù hiệu xe tải CTy TNHH Hà Cường Sở Giao thông Vận tải 10/01/2019 16/01/2019 Đã trả kết quả
15 20196566802082227 : Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Công ty TNHH Khánh Hà Sở Giao thông Vận tải 15/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả