Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.24.H54.2018.10.17.007 Đăng ký giao dịch bảo đảm HOÀNG THỊ LIỀN, Thôn Nghĩa, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.17.039 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân LÊ THÁI HỌC, Thôn Trung Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.18.008 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐẶNG VĂN NGỌC, Thôn Trình Nhì, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.19.010 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi TRẦN VĂN NGÀN - VŨ THỊ KIM THO, Thôn Văn Hải UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.24.H54.2018.10.19.047 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi NGUYỄN VĂN PHÚC - NGUYỄN HỮU TÀI, Khu 2 UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.22.021 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật ĐINH THỊ HẢI, Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.22.053 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN NGỌC KHẮC, Thôn Bác Trạch 2, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0977582548 UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.22.085 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội TÔ THỊ BỚP, Tiền Phong, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
9 201918100806103628 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống CƠ SỞ SẢN XUẤT MEN RƯỢU TRƯỜNG PHÁT Sở Y tế 23/05/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
10 201918232810102834 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN VĂN NINH Sở Y tế 02/01/2019 05/03/2019 Đã trả kết quả
11 201918232842100412 Cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa - TT kiểm soát bệnh tật tỉnh TB Sở Y tế 17/01/2019 03/05/2019 Đã trả kết quả
12 201918232875105746 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Đào Thị Sơ Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
13 201918232907035618 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Sở Y tế 28/01/2019 29/03/2019 Đã trả kết quả
14 201918232940035932 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Trần Thị Hường Sở Y tế 19/02/2019 15/04/2019 Đã trả kết quả
15 201918232973090956 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền Sở Y tế 21/02/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả