Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.17.031 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN XUÂN TUYẾN 150359419 TRẦN THỊ PHƯƠNG ), Hoa Thám, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0912451101 UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.17.032 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM THỊ XÔ (TC) 56/69,9/8 - CK837649, Thôn 4 , Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.17.033 Đăng ký giao dịch bảo đảm HOÀNG THỊ MỲ NGUYỄN THẾ BÌNH (TC) 404/435,2/6 -BG303426, Thôn 4, Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.17.034 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN TÌNH 152011552 PHẠM THỊ HIÊN (X+TC) 533/75/16 - BU3455004, Đồng Lâu, Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0358318486 UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.17.035 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "NGUYỄN MINH PHÚC 151188709 NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG NTC NGUYỄN MINH PHỤ BÙI THỊ NHẬT 557/342,9 16 ", Trà Đông, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0396100572 UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.17.036 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu VŨ TRUNG TUYẾN 03417900785 THỬA 177/881,7/10, Giang Nam, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.20.H54.2018.12.17.001 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHAN VĂN LỰC, Thôn Đông Khê, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0886518862 UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.20.H54.2018.12.17.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG, Thôn Long Bối Đông, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0979468496 UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.20.H54.2018.12.17.003 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN VĂN TRIỆU, Thôn Nguyên Lâm, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0972783466 UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.20.H54.2018.12.17.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐỖ XUÂN QUYẾT, Thôn Tào Xá, Xã Đông Cường, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0988921539 UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.20.H54.2018.12.17.007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN THỊ MẬN, Tổ 8, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0988867069 UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.20.H54.2018.12.17.015 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. GNJJGH, Huyện Đông Hưng, tổ 6, thị trấn đông hưng, Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0919861344 UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
13 00.22.H54.2018.10.17.037 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN XUÂN KHOA 150356187 NGUYỄN THỊ SỬU264/475,4/10- CK851571, Thụy Lũng Đông, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
14 00.22.H54.2018.10.17.038 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN PHAN 151439754 NGUYỄN THỊ HÀ 985/100/8 - CE395111, Nam Lâu, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
15 00.22.H54.2018.10.17.039 Đăng ký giao dịch bảo đảm HÀ NGỌC TRẠI 034054000268 NGUYỄN THỊ CÚC (X+TC)449/237/3- AE158547, An Đoài, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0982945318 UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả