Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201918993051024129 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Phạm Thị Minh Thu Sở Y tế 29/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
2 2019142123167104014 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN MẠNH TUẤN Sở Tư pháp 18/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
3 2019142123167104337 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH VĂN THÀNH Sở Tư pháp 18/03/2019 29/03/2019 Đã trả kết quả
4 2019142123168104439 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ VÂN ANH Sở Tư pháp 18/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
5 2019142123169104910 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM NGỌC LINH Sở Tư pháp 18/03/2019 05/04/2019 Thụ lý xong
6 2019142123170105316 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ PHƯỢNG Sở Tư pháp 18/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
7 2019142123171105947 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN TƯỞNG Sở Tư pháp 18/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
8 2019142123798083709 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ĐẠI HẢI Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
9 2019142123799083831 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TẠO Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
10 2019142123801083933 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN VINH Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
11 2019142123802084054 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĨNH DUẨN Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
12 2019142123803084632 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ QUANG CHÍNH Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
13 2019142123804085017 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ LOAN Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
14 20191789470050106 Cấp Giấy phép xây dựng công trình-Công ty TNHH Thương mại Hùng Tho Công ty TNHH Thương mại Hùng Tho Sở Xây dựng 08/10/2019 23/10/2019 Đã trả kết quả
15 201917901278035126 Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III: Quản lý dự án dân dụng Công ty TNHH SXKD-Xây dựng T-T Sở Xây dựng 03/01/2019 18/02/2019 Đã trả kết quả