Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019261407158034211 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đỗ Thị Loan UBND Huyện Thái Thụy 25/07/2019 13/09/2019 Đã trả kết quả
2 2019261405196093706 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Nguyễn Đồng Viên UBND Huyện Thái Thụy 09/01/2019 27/02/2019 Đã trả kết quả
3 2019261405197104521 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Xuân Sơn UBND Huyện Thái Thụy 09/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
4 2019261405198020224 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bùi Hữu Nghị UBND Huyện Thái Thụy 09/01/2019 09/01/2019 Đã trả kết quả
5 2019261405199031338 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Quang Trung UBND Huyện Thái Thụy 09/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
6 2019261466758041612 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Phạm Thị Châm, xã Thái Thịnh. Đinh Đức Thái UBND Huyện Thái Thụy 13/02/2019 21/02/2019 Đã trả kết quả
7 2019261466759041814 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 03 đối tượng: ông Phạm Ngọc Nhẫn là đối tượng CĐHH 41-60%, Phạm Anh Tiển là đối tượng thương binh 21-60%, Phạm Anh Tiển là đối tượng CĐHH 41-60%, xã Thụy Bình. Phạm Thị Yên UBND Huyện Thái Thụy 13/02/2019 26/02/2019 Đã trả kết quả
8 2019261466760042314 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Phạm Thị Sảy, xã Thụy Bình. Phạm Thị Yên UBND Huyện Thái Thụy 13/02/2019 21/02/2019 Đã trả kết quả
9 2019261466761081120 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Phạm Thị Sen, xã Thái Thuần. Phạm Văn Cương UBND Huyện Thái Thụy 15/02/2019 19/02/2019 Đã trả kết quả
10 2019261466762081736 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Hà Thị Nhơn, xã Thái Thịnh. Phạm Văn Cương UBND Huyện Thái Thụy 15/02/2019 25/02/2019 Đã trả kết quả
11 2019261442750040913 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đỗ Thị Xiêm UBND Huyện Thái Thụy 14/06/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
12 2019261442751040954 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đặng Văn Soái UBND Huyện Thái Thụy 14/06/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
13 2019261442752033709 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Hữu Thương UBND Huyện Thái Thụy 01/07/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
14 2019261442753033754 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Đức Huy UBND Huyện Thái Thụy 01/07/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
15 2019261442754033822 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn Tiến UBND Huyện Thái Thụy 01/07/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả