Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201978023147764024212 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần công Bằng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/09/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
2 201978023147793075917 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Thân Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/09/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
3 201978023147825091116 MẤT THẺ BHYT BÙI ĐẠI PHÚC Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/09/2019 19/09/2019 Đã trả kết quả
4 201978023147859101434 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Bùi Văn Khương Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/09/2019 19/09/2019 Đã trả kết quả
5 201978023147889023658 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Tuấn Hùng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/09/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
6 GTVT12085 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ BÁ DỰC, -X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2016 01/06/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT12113 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN HUY, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2016 01/06/2016 Đã trả kết quả
8 GTVT12141 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN PHỤNG, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2016 01/06/2016 Đã trả kết quả
9 GTVT12170 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THÚY, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2016 01/06/2016 Đã trả kết quả
10 GTVT122 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT, -X. Nguyên Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2015 28/12/2015 Đã trả kết quả
11 GTVT12227 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH BIÊN, -X. Hồng Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/05/2016 02/06/2016 Đã trả kết quả
12 GTVT12256 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN HÀ, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/05/2016 02/06/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT12285 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TIẾN LỰC, -TT. Đông Hưng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/05/2016 02/06/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT12313 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HỒNG QUÂN, -X. Thụy Liên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/05/2016 02/06/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT12341 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ ĐỨC TUẤN, -X. Đông Trung, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/05/2016 02/06/2016 Đã trả kết quả