Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT36872 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ THỊ NGỌC ANH, -X. Đông Quang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2017 15/05/2017 Đã trả kết quả
2 GTVT36873 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI GIA CƯỜNG, -X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2017 15/05/2017 Đã trả kết quả
3 GTVT30163 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM CÔNG HOAN, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 02/02/2017 Đã trả kết quả
4 GTVT30164 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN NHƯ HOÀN, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 02/02/2017 Đã trả kết quả
5 GTVT30165 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN NGỌC HOÀNG, -X. Vân Trường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 02/02/2017 Đã trả kết quả
6 GTVT30166 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG MINH HÙNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 02/02/2017 Đã trả kết quả
7 GTVT30167 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN HÙNG, -X. Dũng Nghĩa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 02/02/2017 Đã trả kết quả
8 GTVT35960a19 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ DUNG, -X. Đông Sơn, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2017 24/04/2017 Đã trả kết quả
9 GTVT35960a2 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ VUI, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2017 02/03/2017 Đã trả kết quả
10 GTVT35960a20 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ DÍM, -X. Bách Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2017 02/03/2017 Đã trả kết quả
11 GTVT35960a21 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THANH TÙNG, -X. An Lễ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2017 24/04/2017 Đã trả kết quả
12 GTVT35960a22 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NINH, -X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2017 02/03/2017 Đã trả kết quả
13 GTVT30168 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN BÁ LONG, -X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 02/02/2017 Đã trả kết quả
14 GTVT30169 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM ĐỨC MINH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 02/02/2017 Đã trả kết quả
15 GTVT3017 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN NGỌC THỊNH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/01/2016 02/02/2016 Đã trả kết quả