Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.30.034 NGÔ VĂN THOAN, NGUYỄN THỊ ÚT, a, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.30.066 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Quốc Hải, Đoàn Bích Nga, Thôn Sơn Đồng, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.30.099 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Đặng Công Kiên, Nguyễn Thị Hiên, Thôn An Ký Tây, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.01.031 Đăng ký biến động ĐÀO VĂN KIM, NGUYỄN THỊ QUYÊN, Lam Cầu 2, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.01.064 NGUYỄN VĂN D, xóm 1, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.02.018 NGUYỄN VĂN A, Thôn Nguyễn Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.02.050 M, hạ, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.05.012 Đăng ký biến động ĐÀO VĂN KIM, NGUYỄN THỊ QUYÊN, Thôn lam Cầu 2, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.06.025 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng NGUYỄN THỊ HOÀI (NGUYỄN THỊ BÔ), Châu tiến, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.06.057 NGUYỄN VĂN A, Xóm 1, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.08.008 ĐỖ THỊ DINH, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/11/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
12 201918100822094800 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC VÀ ĐÁ NAM MAI ( phí 2.500.000) Sở Y tế 04/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
13 201918232826023216 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Vũ Văn Hợp Sở Y tế 10/01/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
14 201918232859040713 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ HƯƠNG Sở Y tế 21/01/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
15 201918232892031908 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ HƯỜNG Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả