Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.12.07.013 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN ĐOAN PHƯƠNG, Thôn Phong Lôi Đông, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0936379656 UBND Huyện Đông Hưng 07/12/2018 21/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.12.07.015 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN ĐOAN PHƯƠNG, Thôn Quang Trung, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0936379656 UBND Huyện Đông Hưng 07/12/2018 21/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.13.041 Đăng ký biến động BÙI XUÂN THUYẾT, ĐOÀN THỊ LOAN, Đông Châu, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.13.042 Đăng ký biến động NGUYỄN MINH THÔNG, PHẠM THỊ LIÊN, Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.13.043 NGUYỄN THỊ THÀNH, thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.13.044 NGUYỄN HỮU CHIỀN, thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.13.045 NGUYỄN VĨNH PHỨC, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.13.046 NGUYỄN VĨNH HẬU, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.23.014 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) VŨ ĐỨC HOÀN, NGUYỄN THỊ NHƯỜNG, Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.23.015 PHẠM THỊ SIM, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.23.016 ĐỖ THỊ NHU, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.11.23.017 TRẦN VĂN RỊ, NGUYỄN THỊ NA, Kiến Quan, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
13 00.23.H54.2018.11.23.018 TRẦN VĂN RỊ, NGUYỄN THỊ NA, Kiến Quan, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
14 2019134826104914 Thẩm định bản vẽ trích lục địa chính xây dựng Trường bắn tại xã Quỳnh Bảo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 20/05/2019 30/05/2019 Dừng bổ sung
15 2019134827094308 Thẩm định bản vẽ trích lục địa chính tại xã Đông Hòa Công ty TNHH TM và DV vận tải Thành Quang Sở Tài nguyên và Môi trường 21/05/2019 31/05/2019 Dừng bổ sung