Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.12.11.019 LÊ THỊ HOÀI, thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/12/2018 13/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.12.12.028 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ LỰU, Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/12/2018 15/01/2019 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.12.13.024 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng NGUYỄN HỒNG THINH (NGUYỄN THỊ HƯƠNG, NGUYỄN THỊ MỲ, PHẠM CÔNG THÂU), Nguyên Xá, Lam Cầu, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/12/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.12.14.003 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN MƯỜI, NGUYỄN THỊ THÁI, Tư Cương, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/12/2018 27/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.12.14.035 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM TIẾN BẮC, VÚ THỊ LỰ, Bương Hạ Tây, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.12.17.020 ĐỖ THỊ GẤM, Thôn Cổ Đẳng, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/12/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.18.022 VŨ THỊ TÔ, Bình ngọc, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/12/2018 24/01/2019 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.19.012 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước NGUYỄN THỊ CÚC, Thôn Tân Dân, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0904163610 UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/12/2018 27/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.20.003 PHẠM TIẾN BỘT, BÙI THỊ HOẠ, Đông Hồng, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/12/2018 28/01/2019 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.12.21.003 NGUYỄN VĂN SỸ, NGUYỄN THỊ LOAN, Quan Đinh Bắc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 29/01/2019 Đã trả kết quả
11 201917591334030853 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng - Công trình xây dựng, cải tạo vỉa hè đường Trần Thái Tông và một số tuyến phố thành phố Thái Bình - Ban QLDA Xây dựng cơ sở Hạ tầng thành phố TB Ban QLDA Xây dựng cơ sở Hạ tầng thành phố TB Sở Xây dựng 30/07/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
12 201917591366043759 Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng Trung tâm dịch vụ Hoàng Kiều - Công ty TNHH Khai Phát Hoàng Kiều Phạm Thị Tuấn Anh- Công ty TNHH Khai Phát Hoàng Kiều Sở Xây dựng 23/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
13 201917591398091908 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục: Nhà đa năng thuộc dự án đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh - Sở Lao động thương binh xã hội Sở Lao động thương binh xã hội Sở Xây dựng 18/11/2019 13/12/2019 Đã trả kết quả
14 20191789395103646 Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến- Tòa Tam Bảo - Chùa Thiên Ứng, thôn Tống Thỏ Bắc, Đông Mỹ, Đông Hưng Chùa Thiên Ứng, thôn Tống Thỏ Bắc, Đông Mỹ, Đông Hưng Sở Xây dựng 17/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả
15 20191789428035904 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình theo thẩm quyền Sở Xây dựng Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Sở Xây dựng 17/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong