Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.08.046 TRẦN THANH NHÃ, Thôn Đồn Xá, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/11/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.08.078 NGUYỄN VĂN LONG, thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/11/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.09.026 NGUYỄN DUY CHINH, Phụng Công, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/11/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.09.058 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐINH HỮU TUẤN, Thôn Đồng Bẵng xã An Lễ, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 02273864256 UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/11/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.12.013 PHẠM THỊ LẴM, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/11/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.13.021 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN DUY DIỆU, PHẠM THỊ HOA, Hào Long, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.13.053 VŨ VĂN THUẬT, NGUYỄN THỊ CHỨC, Đào Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 20/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.14.031 NGUYỄN THỊ NỤ, thôn Đò neo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.15.009 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) ĐỖ THANH CHƯƠNG, LÊ THỊ NGỌC, Lộng Khê 3, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.15.041 VŨ THỊ MẾN, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/11/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.16.020 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN THỊ LÝ,, Lương Cụ Nam, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.11.16.052 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) BÙI ĐỨC THIẾT, NGUYỄN THỊ NHÀI, Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 30/11/2018 Đã trả kết quả
13 2019212234533020259 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Cao Quang Hoàn UBND Huyện Đông Hưng 19/02/2019 09/04/2019 Thụ lý xong
14 2019212234565030230 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị Tần UBND Huyện Đông Hưng 28/02/2019 18/04/2019 Thụ lý xong
15 2019212234597074820 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Tống Hòa UBND Huyện Đông Hưng 06/03/2019 09/04/2019 Thụ lý xong