Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.24.007 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng MAI VĂN RẠNG (NGUYỄN MINH PHƯƠNG), Gia hòa 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.24.023 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM QUANG NHÂN, a, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.24.039 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Phạm Văn Hân, Nguyễn Thị Tem, Thôn Đông Hoè, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.24.055 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, a, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.24.071 Đăng ký giao dịch bảo đảm ĐỖ THỊ KHUYÊN, a, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.25.012 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Vũ Đình Tài, Đoàn Thị Xíu, Thôn An Quý, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.26.003 Đăng ký biến động Đỗ Bá Sĩ, Ngọ Thị Lệ, Thôn Lộng Khê 1, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.26.035 Bùi Trung Lai, Thôn Lương Cụ Nam, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.26.067 NGUYỄN KHẮC DIỆP, a, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.10.29.007 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần NGUYỄN VĂN THÁI (NGUYỄN THỊ HOÀN), Thượng Xá, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.10.29.039 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Lơ, Thôn Cẩn Du, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
12 201918233091090403 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Đỗ Thị Hương Sở Y tế 02/04/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả
13 201918233123042517 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TẠ THỊ HẰNG Sở Y tế 16/04/2019 13/06/2019 Đã trả kết quả
14 201918233155095557 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Ngọc Tú Sở Y tế 06/05/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
15 201918233187101137 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế PHẠM THỊ LAN Sở Y tế 21/05/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả