Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019271201574093423 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhung UBND Huyện Vũ Thư 23/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
2 2019271201575024345 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Thị Oanh UBND Huyện Vũ Thư 23/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
3 2019271201575093741 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Miện UBND Huyện Vũ Thư 23/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
4 2019271201576035809 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Đăng Bộ UBND Huyện Vũ Thư 23/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
5 20196567334073640 Cấp phù hiệu xe tải HTX TMDV Bông Sen Sở Giao thông Vận tải 12/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
6 20196567335075209 : Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, XN vận tải Thái Thụy Sở Giao thông Vận tải 12/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
7 20196567335084430 : Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng Cty TNHH Minh Long Sở Giao thông Vận tải 12/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
8 20196567336085646 Cấp phù hiệu xe hợp đồng CTy TNHH kinh doanh vận tải Tuấn Hưng Sở Giao thông Vận tải 12/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
9 20196567338091725 Cấp lại phù hiệu xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ ( chưa nộp lại phù hiêu) CTy CPĐT và XNK khí nén Thiên Nhiên Sở Giao thông Vận tải 12/04/2019 18/04/2019 Thụ lý xong
10 20196567339092340 Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa ( đã thu lại phù hiệu cũ) Cty TNHH TMTH và vận tải Minh Anh Sở Giao thông Vận tải 12/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
11 2019261467075024826 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Nguyễn Thị Dung, xã Thái Dương. Đào Thị Yến UBND Huyện Thái Thụy 22/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
12 2019261467076025039 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho bà Phạm Thị Quy, xã Thái Dương. Đào Thị Yến UBND Huyện Thái Thụy 22/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
13 2019261467077025352 Đề nghị điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 04 đối tượng: Phan Văn Bường, Nguyễn Thị Lĩnh, Nguyễn Thị Ý, Vũ Văn Thượng, xã Thụy Quỳnh. Nguyễn Văn Tuyển UBND Huyện Thái Thụy 22/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
14 2019261467078093748 Đề nghị điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Phạm Văn Hưng, xã Thụy Xuân. Hoàng Văn Hòa UBND Huyện Thái Thụy 25/03/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả
15 2019261467079024803 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng cho Trần Thị Vui, xã Thụy Hồng. Đoàn Thế Du UBND Huyện Thái Thụy 25/03/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả