Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019261466787021435 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho 05 đối tượng: Phạm Đức Nguyên, Vũ Thị Hạp, Đào Thị Nhung, Lê Thị Sinh, Bùi Văn Liêu là người khuyết tật, xã Thụy Liên. Nguyễn Văn Biền UBND Huyện Thái Thụy 15/02/2019 19/02/2019 Đã trả kết quả
2 2019261468257024201 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho 03 đối tượng: Nguyễn Thị Chúc, Dương Thị Xinh, Nguyễn Thị Thắng là đối tượng người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, xã Thụy Liên. Nguyễn Văn Biền UBND Huyện Thái Thụy 18/10/2019 28/10/2019 Đã trả kết quả
3 2019261468258024517 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật cho Đào Thị Lẩy, xã Thụy Liên. Nguyễn Văn Biền UBND Huyện Thái Thụy 18/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
4 2019261468259025545 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 02 đối tượng: Nguyễn Thị Oanh, Vũ Thị Điệp, xã Thái Nguyên. Tô Thị Chanh UBND Huyện Thái Thụy 18/10/2019 28/10/2019 Đã trả kết quả
5 2019261468260030405 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật cho bà Nguyễn Thị Ngoan, xã Thái Nguyên. Tô ThịỊ Chanh UBND Huyện Thái Thụy 18/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
6 2019261468261030637 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh cho Vũ Thị Vân Anh SN 1990 di chuyển về xã Thái Nguyên, Thái Thụy, Thái Bình, từ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tô Thị Chanh UBND Huyện Thái Thụy 18/10/2019 24/10/2019 Đã trả kết quả
7 2019261407772081749 Đăng ký giao dịch bảo đảm Phạm Quang Tam UBND Huyện Thái Thụy 19/09/2019 19/09/2019 Đang thụ lý
8 2019261407773085424 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thanh Bình UBND Huyện Thái Thụy 19/09/2019 03/10/2019 Đang thụ lý
9 2019261407774085545 Đăng ký biến động Nguyễn Trung Tuyến UBND Huyện Thái Thụy 19/09/2019 26/09/2019 Đang thụ lý
10 2019261407775093054 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Vũ UBND Huyện Thái Thụy 21/10/2019 04/11/2019 Đang thụ lý
11 20195533361091857 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Lại Văn Thản Sở Giáo dục và Đào tạo 01/04/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả
12 20195533362093940 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Lê Mai Phương Sở Giáo dục và Đào tạo 01/04/2019 19/04/2019 Đã trả kết quả
13 20195533363085332 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Hoàng Văn Thịnh Sở Giáo dục và Đào tạo 02/04/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
14 20195533364023533 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Hoàng Anh Duẩn Sở Giáo dục và Đào tạo 02/04/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
15 20195533365031004 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Mai Thị Hà Sở Giáo dục và Đào tạo 02/04/2019 03/04/2019 Thụ lý xong