Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.12.26.005 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI THANH HẢI, Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0982677466 UBND Huyện Đông Hưng 26/12/2018 10/01/2019 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.09.008 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu LÊ DUY THÀNH, Thôn Lê Lợi, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0917567294 UBND Huyện Tiền Hải 09/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.09.009 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu LÊ DUY THÀNH, Thôn Lê Lợi, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0917567294 UBND Huyện Tiền Hải 09/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.09.010 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu PHẠM THỊ HỒNG GẤM, Thôn Lê Lợi, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0917567294 UBND Huyện Tiền Hải 09/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.24.H54.2018.10.09.011 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu PHẠM THỊ HỒNG GẤM, Thôn Lê Lợi, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0917567294 UBND Huyện Tiền Hải 09/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
6 2019142128733085221 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRỊNH VĂN VÍCH Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
7 2019142128734085325 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ MẠNH TRỌNG Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
8 2019142128735090532 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN NGỌC SƠN Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Thụ lý xong
9 2019142128736090958 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HẰNG Sở Tư pháp 17/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
10 2019142128737091234 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN VĂN HẢI Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
11 2019142128739092551 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ THỊ HỒNG NGỌC Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
12 2019142129298095815 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN PHÚ Sở Tư pháp 01/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
13 2019142129299100050 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN BÁ TUYẾN Sở Tư pháp 01/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
14 2019142129300100821 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam CHẾ VĂN HOA Sở Tư pháp 01/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
15 2019142129301101159 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Sở Tư pháp 01/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả