Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT525 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ THỌ GIANG, -X. Đông Thọ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
2 GTVT5279 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG BÁ HÙNG, -X. Quỳnh Giao, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
3 GTVT5308 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NHƯ THANH, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT5336 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN VANG, -X. Minh Khai, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
5 20192221911897083313 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Văn Bào (Mía (Bào) UBND Huyện Hưng Hà 26/07/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
6 20192221911929040724 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Thắng (HUyền) UBND Huyện Hưng Hà 30/07/2019 12/08/2019 Đã trả kết quả
7 20196567301040129 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH MTV DV TH Nga Việt Sở Giao thông Vận tải 08/04/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả
8 20196567335084430 : Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng Cty TNHH Minh Long Sở Giao thông Vận tải 12/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
9 20196567368025434 Cấp phù hiệu xe hợp đồng Cty TNHH Hải Đăng Travel Sở Giao thông Vận tải 17/04/2019 22/04/2019 Đã trả kết quả
10 20196567400034957 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH VT Lam Sơn Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
11 20196567435035417 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa Quách Thị Tuyết Mai Sở Giao thông Vận tải 03/05/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
12 20196567467095122 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa CTy CP đầu tư TM quốc tế Minh Long Sở Giao thông Vận tải 13/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
13 20196567500033840 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH TM và DV VT Thịnh Phú Sở Giao thông Vận tải 21/05/2019 24/05/2019 Đã trả kết quả
14 20196567535095528 Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo Cty TNHH Hà Cường Sở Giao thông Vận tải 29/05/2019 30/05/2019 Đã trả kết quả
15 20196567568091451 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định CTy TNHH Lại Tôn Thắng Sở Giao thông Vận tải 06/06/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả