Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.24.H54.2018.10.23.025 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN BÁI, Thôn Đòng Châu Nội, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.23.057 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh PHẠM VĂN HIẾN, Thôn Trình Trung Tây, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0936475009 UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.25.005 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TRẦN VĂN TƯ, Khu I, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 25/10/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.26.011 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN THỊ KIM HOA, Thôn Hưng Đạo, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.26.H54.2018.10.18.001 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu MA VĂN THỊ, Thôn Mỹ Lộc 3, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, 0906089877 UBND Huyện Vũ Thư 18/10/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
6 18261403003043513 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phan Văn Quyết UBND Huyện Thái Thụy 21/06/2019 09/08/2019 Dừng bổ sung
7 2018261404760015829 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Thị Đào UBND Huyện Thái Thụy 14/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
8 201918100829095521 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống NHÀ HÀNG T.A ESPORST ( phí 1000.000đ) Sở Y tế 16/07/2019 12/08/2019 Đã trả kết quả
9 201918232833034635 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Lê Hồng Thương Sở Y tế 11/01/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
10 201918232866104905 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ LAN ANH Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
11 201918232899105357 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRỊNH THỊ HIỀN Sở Y tế 25/01/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
12 201918232931084742 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ HUYỀN Sở Y tế 15/02/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả
13 201918232964041108 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam HÀ THỊ PHƯƠNG Sở Y tế 20/02/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
14 201918232996034112 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRẦN THÁI HÙNG Sở Y tế 05/03/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
15 201918233028110810 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRẦN XUÂN NGHỊ Sở Y tế 14/03/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả