Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019221724781031204 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UBND Huyện Hưng Hà 14/01/2019 22/01/2019 Đã trả kết quả
2 2019221724813081844 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật ( TRẬN THỊ AN) TRẦN NGỌC KHÁNH UBND Huyện Hưng Hà 26/02/2019 27/02/2019 Đã trả kết quả
3 2019221724845025919 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội HOÀNG TRỌNG PHÚ UBND Huyện Hưng Hà 02/04/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
4 2019221724877032159 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần TRẦN ĐỨC THUẬN UBND Huyện Hưng Hà 03/06/2019 14/06/2019 Đã trả kết quả
5 2019221724909085223 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi LƯƠNG THI CUÔNG UBND Huyện Hưng Hà 20/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
6 2019221724941082711 Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt Trần Ngọc Khoa UBND Huyện Hưng Hà 01/07/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
7 2019221724973093213 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ( NGUYỄN THỊ DỤNG; NGUYỄN TRUNG NGHĨA) NGUYỄN VĂN THƯỞNG UBND Huyện Hưng Hà 27/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
8 201922177312085406 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Hoàng Gia Chính Hữu UBND Huyện Hưng Hà 11/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
9 201922177344073956 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Nguyễn Minh Khai UBND Huyện Hưng Hà 28/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả
10 201922177376081929 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Tô Xuân Cảnh UBND Huyện Hưng Hà 25/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
11 201922177408090623 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Đinh Hoàng Thiên UBND Huyện Hưng Hà 08/08/2019 12/08/2019 Đã trả kết quả
12 201922177440084123 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lê Khánh Toàn UBND Huyện Hưng Hà 22/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
13 20192221910001112121 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Đức Thuận (Ánh) UBND Huyện Hưng Hà 18/02/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
14 20192221910033071513 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Thị Vui UBND Huyện Hưng Hà 21/02/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
15 201978023136622022333 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) ĐING NGỌC HÀ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả