Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.19.022 NGUYỄN VĂN ĐOÀI, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.19.054 NGUYỄN THỊ NGẬN, thôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.20.026 LƯU QUANG HÀ, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.21.021 PHẠM THỊ QUẾ, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.21.053 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN NHUỆ, NGUYỄN THỊ YẾN, Xuân Trạch, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.22.026 HOÀNG CHÍ THIỆP, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.23.004 Đăng ký biến động ĐÀO VĂN HIẾU, Thanh Mai, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.23.036 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần NGUYỄN XUÂN ÁNH (NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC), Trung Châu Tây, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.26.002 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG THỊ KHÁNH, Đào Động, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0902047370 UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.26.034 NGUYỄN VĂN MÙI, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.27.024 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN XUÂN THẮNG, ĐINH THỊ DUNG, Tổ 8, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.11.27.056 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN CÔNG TUÂN, PHẠM THỊ NGỌC MAI, Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
13 00.23.H54.2018.11.28.021 Đăng ký biến động ĐỖ ĐÌNH THUẦN, PHẠM THỊ NGỌC, Ngọc Quế 3, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
14 2019220723376094437 Thay đổi thông tin đã đăng ký Hoàng Thị Kim Dung Công ty Điện lực Thái Bình 06/03/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019220723417100456 Tra cứu thông tin Công ty cổ phần Hoàng Nguyên Công ty Điện lực Thái Bình 24/07/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả