Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.08.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI BÁ DUYỆT, Thôn Cổ Dũng 2, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0368359828 UBND Huyện Đông Hưng 08/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.11.13.019 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. LƯƠNG THỊ THỨC, Thôn Đông, Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0982210917 UBND Huyện Đông Hưng 13/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.11.20.007 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. N V B, tổ 8, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 11/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.11.23.013 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BUI TIEN SON, thon nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 23/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.11.29.011 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHAM THI HUE, thon ky con, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 29/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.20.H54.2018.12.05.008 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân HOÀNG VĂN SƠN, Thôn Trung, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0985046263 UBND Huyện Đông Hưng 05/12/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
7 201913151643033522 Thủ tục kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại CCN Minh Lãng, Vũ Thư Công ty TNHH Tâm Tiêm Sở Tài nguyên và Môi trường 02/10/2019 10/10/2019 Đang thụ lý
8 2019134796101522 Thẩm định bản vẽ trích lục địa chính CCN An Ninh Công ty Cổ phần Đam San Sở Tài nguyên và Môi trường 11/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
9 2019134828100101 Thẩm định bản vẽ trích đo địa chính tại UBND thị trấn Đông Hưng UBND thị trấn Đông Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường 23/05/2019 24/06/2019 Dừng bổ sung
10 2019134860084505 Thẩm định bản vẽ trích lục địa chính tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê Sở Tài nguyên và Môi trường 04/07/2019 16/07/2019 Dừng bổ sung
11 2019135390040641 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cp Việt Xô Gas Sở Tài nguyên và Môi trường 09/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
12 2019135422081015 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm kết hợp thương mại dịch vụ tổng hợp Công ty TNHH đầu tư phát triển Đông A Sở Tài nguyên và Môi trường 26/06/2019 11/07/2019 Đã trả kết quả
13 2019135454094326 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tần cụm công nghiệp Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen Sở Tài nguyên và Môi trường 02/08/2019 21/08/2019 Đang thụ lý
14 201913676082132 Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (tổ chức, cá nhân) dự án khai thác nước tại xã trọng quan, huyện Đông Hưng (công suất 2.500 m3/ng.đ Công ty cp Bitexco Nam Long Sở Tài nguyên và Môi trường 02/01/2019 22/03/2019 Thụ lý xong
15 2019212234776043904 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Huấn UBND Huyện Đông Hưng 23/04/2019 14/06/2019 Thụ lý xong