Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.24.031. Đăng ký giao dịch bảo đảm BÙI NGỌC SƠN, a, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.24.047. Đăng ký giao dịch bảo đảm VŨ CÔNG HOAN, a, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.24.063. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN XUÂN NGỢI(Thôn Hải An xã Quỳnh Nguyên), Thôn Hải An xã Quỳnh Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.25.004. Nguyễn Đức Bá, Trịnh Thị Xiêm, Thôn Việt Thắng, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 30/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.25.020. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Vinh, Thôn Lương Mỹ, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.26.020 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN VĂN LẬP, đoàn xá, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.26.052 NGUYỄN KHẮC DIỆP, thôn Sơn Hòa, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.26.084 NGUYỄN KHẮC DIỆP, thôn Sơn hòa, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.29.024 Đăng ký giao dịch bảo đảm LÊ DUY DƯƠNG, a, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
10 2019142128245080040 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM QUANG HẠ Sở Tư pháp 03/09/2019 16/09/2019 Đã trả kết quả
11 2019142128279111855 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI VĂN TÂN Sở Tư pháp 03/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
12 2019142128311093817 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT Sở Tư pháp 04/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
13 2019142128344081757 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI THỊ QUỲNH ÁNH Sở Tư pháp 05/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019142128375032548 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THÚY Sở Tư pháp 05/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
15 2019142128408095744 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH VĂN THÀNH Sở Tư pháp 06/09/2019 19/09/2019 Đã trả kết quả