Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.16.008 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN NGỌC TIỀM (NGUYỄN THỊ RUM), Phương Quả , Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.16.040 TRẦN VĂN KHOA, KHƯƠNG THỊ HIỀN, Tân Mỹ, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.19.009 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN VIẾT TỤ, VŨ THỊ BÉ, Sơn Đồng, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.19.041 PHẠM THỊ PHƯỢNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.20.013 TRẦN THẾ TIỀM, NGUYỄN THỊ VÀN, An Sào, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/11/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.21.008 LÊ SỸ THIỆU, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.21.040 NGUYỄN THỊ RỰ, thôn Hưng Đạo 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.22.013 HOÀNG THỊ RỰA, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.22.045 NGUYỄN VĂN QUÝ, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.23.023 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN, NGUYỄN THỊ DUNG, Bắc Sơn, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.23.055 NGUYỄN THỊ MẰN, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.11.26.021 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) TRẦN THỊ ÁNH, Tổ 10, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
13 201918992941083736 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) ĐỖ THỊ THOA Sở Y tế 21/06/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả
14 201918992973032728 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt Đoàn Thị Tiệp Sở Y tế 03/07/2019 06/08/2019 Đã trả kết quả
15 201918993005022850 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ NGUYỄN THỊ HIỀN Sở Y tế 15/07/2019 02/08/2019 Đã trả kết quả