Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.08.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI BÁ DUYỆT, Thôn Cổ Dũng 2, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0368359828 UBND Huyện Đông Hưng 08/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.11.13.019 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. LƯƠNG THỊ THỨC, Thôn Đông, Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0982210917 UBND Huyện Đông Hưng 13/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.11.20.007 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. N V B, tổ 8, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 11/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.11.23.013 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BUI TIEN SON, thon nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 23/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.11.29.011 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHAM THI HUE, thon ky con, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 29/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.20.H54.2018.12.05.008 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân HOÀNG VĂN SƠN, Thôn Trung, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0985046263 UBND Huyện Đông Hưng 05/12/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
7 2019142125523032142 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ĐỨC THIỆN Sở Tư pháp 31/05/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả
8 2019142125555022831 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI VĂN NGUYÊN Sở Tư pháp 03/06/2019 21/06/2019 Đã trả kết quả
9 2019142125586094908 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG Sở Tư pháp 04/06/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả
10 2019142125618031649 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ HỒNG QUÂN Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
11 2019142125650102522 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN DŨNG Sở Tư pháp 05/06/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
12 2019142125683014656 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI XUÂN TRƯỜNG Sở Tư pháp 06/06/2019 26/06/2019 Thụ lý xong
13 2019142125715022633 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ TƠ Sở Tư pháp 07/06/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
14 2019142125746103216 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHÍ NGỌC TUẤN Sở Tư pháp 10/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
15 2019142125779083257 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền ĐINH TÙNG LÂM Sở Tư pháp 11/06/2019 24/06/2019 Thụ lý xong