Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142125863101639 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM QUANG DIỄN Sở Tư pháp 13/06/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
2 2019142125864101816 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ GIANG Sở Tư pháp 13/06/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
3 2019142125865103335 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ THỊ VUI Sở Tư pháp 13/06/2019 26/06/2019 Đã trả kết quả
4 2019142125866103906 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI NHẬT THANH Sở Tư pháp 13/06/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
5 2019142125867104641 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THANH THIÊN Sở Tư pháp 13/06/2019 03/07/2019 Thụ lý xong
6 2019142125868105724 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG XUÂN HIỆU Sở Tư pháp 13/06/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.06.001 NGUYỄN THỊ NHỠ, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.06.002 VŨ THỊ NHÀN, Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.06.003 PHẠM VĂN THƯỜNG, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.12.06.004 NGUYỄN THỊ SỢI, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.12.06.005 VŨ NGỌC LÊ, Thôn Đò Neo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.12.06.006 PHẠM VĂN THẢNH, Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
13 20191148915091653 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương (01 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/01/2019 29/01/2019 Thụ lý xong
14 20191148916033936 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Phan Thanh Mạnh (05 giấy) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/01/2019 30/01/2019 Thụ lý xong
15 20191148917040315 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Công ty TNHH Nghêu Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/01/2019 01/02/2019 Thụ lý xong