Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201978023138870025058 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Thị Tuyền Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/04/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
2 201978023138871025157 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đinh Thị Ngoan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/04/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
3 201978023138872025307 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Minh Đức Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/04/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
4 201978023137881022608 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phan Duy Dụng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/04/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
5 201978023137881023147 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Quang Hùng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/04/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả
6 201978023137882023208 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Phạm Thị Tươi Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/04/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
7 201978023137883023741 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) NGUYỄN VĂN TOAN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/04/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
8 201978023137884025351 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) NGUYỄN THỊ LỤA, TRẦN THỊ GIẬU Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/04/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
9 201969416758092248 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Trần Thị Thanh ( Đổi A1) giữ Sở Giao thông Vận tải 23/08/2019 30/08/2019 Thụ lý xong
10 201969416759092427 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lê Văn Khuynh ( Đổi A1,C) Sở Giao thông Vận tải 23/08/2019 30/08/2019 Thụ lý xong
11 201969416760093303 Cấp lại Giấy phép lái xe Bùi Văn Hòa ( Mất A1) Sở Giao thông Vận tải 23/08/2019 23/10/2019 Thụ lý xong
12 201969416761093721 Cấp lại Giấy phép lái xe Trần Thị Thúy ( Mất A1) Sở Giao thông Vận tải 23/08/2019 15/11/2019 Thụ lý xong
13 201969416762094301 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lại Duy Hưng ( Đổi A1,FC Sở Giao thông Vận tải 23/08/2019 30/08/2019 Thụ lý xong
14 201969416763101828 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lên Văn Tấn ( ĐỔi A1) Sở Giao thông Vận tải 23/08/2019 30/08/2019 Thụ lý xong
15 201978023138873025804 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Lương Xuân Vũ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả