Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20196567789042700 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa, HTX TMDV Bông Sen CN Thái Binh Sở Giao thông Vận tải 15/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
2 2019261467010095838 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Đặng Văn Lãm đã được thưởng Huy CKC, xã Thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 11/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
3 2019261467011100529 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Đặng Văn Lãm, xã Thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 11/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
4 2019261467012100743 Mua bảo hiểm y tế cho 02 đối tượng: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thuấn là con đẻ của liệt sỹ Nguyễn Tiến Miền (xã Thụy Thanh), xã Thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 11/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
5 2019261467013022629 Mua bảo hiểm y tế cho 21 đối tượng: Trịnh Quý Chủng, Trịnh Thị Thiết, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Trịnh Thị Khăng, Phạm Thị Lý, Đào Thị Bông, Trịnh Phú Nhương, Lê Thị Thanh, Lê Thị Phương, Bùi Thị Sáu, Lê Thị Thơi, Trịnh Thị Huệ, Nguyễn Thị Khanh, Phạm Thị Quyên, Trịnh Thị Vui, Lại Thị Liên, Phạm Thị Mếch, Phạm Thị Ben, Lê Thị Dương, Phạm Thị Chẩn, Phạm Thị Lợi đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 49, xã Thụy Bình. Phạm Thị Yên UBND Huyện Thái Thụy 11/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
6 2019261467392033617 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 02 đối tượng: ông Phạm Đình Ruyên là bố liệt sỹ Phạm Đình Học, Trần Đức Luyện là bố liệt sỹ Trần Đức Đạt, xã Thụy Trình. Trần Thị Mai Hương UBND Huyện Thái Thụy 08/05/2019 21/05/2019 Đã trả kết quả
7 2019261467393033952 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho 06 đối tượng: bà Bùi Thị Hót, Ngô Thị Đắc, Vũ Thị Rím, Đặng Thị Ca, Trần Thị Lú; Vũ Thị Sạch là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, xã Thụy Phong. Nguyễn Thị Bình UBND Huyện Thái Thụy 08/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
8 2019261467394034403 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 02 đối tượng: Vũ Văn Hướng, Phạm Văn Lộc, xã Thụy Phong. Nguyễn Thị Bình UBND Huyện Thái Thụy 08/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
9 2019261467395034622 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho 04 đối tượng: Bùi Thị Làn, Phạm Văn Lê; Đặng Thị Thiết, Vũ Văn Thế là người KT, xã Thụy Phong. Nguyễn Thị Bình UBND Huyện Thái Thụy 08/05/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
10 2019272272239035648 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tạ Văn Dũng UBND Huyện Vũ Thư 11/06/2019 10/07/2019 Đang thụ lý
11 2019272272240034947 Đăng ký giao dịch bảo đảm Vũ Thị Hoa UBND Huyện Vũ Thư 17/06/2019 18/06/2019 Đang thụ lý
12 2019272272241091826 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn hà Mạnh UBND Huyện Vũ Thư 20/06/2019 21/06/2019 Đang thụ lý
13 2019272272242044629 Đăng ký biến động Nguyễn Văn CƯờng UBND Huyện Vũ Thư 28/06/2019 04/07/2019 Đang thụ lý
14 2019272272243085804 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Thị Diên UBND Huyện Vũ Thư 04/07/2019 05/07/2019 Đang thụ lý
15 2019261467961082631 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Nguyễn Đình Thiều, xã Thụy Việt. Nguyễn Ngọc Dương UBND Huyện Thái Thụy 05/08/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả