Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221912111091043 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Quang (Nhài) UBND Huyện Hưng Hà 15/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
2 20192221912143092935 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Phạm Văn Hưng (Mừng) UBND Huyện Hưng Hà 19/08/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
3 20196568096092915 Cấp lại phù hiệu xe tải Cty TNHH SX Nhập khẩu Đức Nam Sở Giao thông Vận tải 03/09/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
4 20196568129080054 Cấp phù hiệu xe hợp đồng, Cty TNHH vận tải Lam Sơn Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/09/2019 12/09/2019 Thụ lý xong
5 20196568161102555 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa, Hộ kinh doanh Vũ Văn Chiến Sở Giao thông Vận tải 13/09/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
6 20196568193101105 Cấp phù hiệu xe hợp đồng, Cty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng Sở Giao thông Vận tải 20/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
7 20196568225042141 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa HTX TMDV Bông Sen CN Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
8 2019692271105955 Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa. Nguyễn Văn Son Sở Giao thông Vận tải 05/01/2019 09/01/2019 Đã trả kết quả
9 2019692305024318 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa cho phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Nguyễn Văn Tới Sở Giao thông Vận tải 17/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
10 201969410010081733 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Vũ Thị Lệ Thủy Sở Giao thông Vận tải 28/01/2019 11/02/2019 Thụ lý xong
11 201969410041075314 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng NGUYỄN ĐỨC THẮNG Sở Giao thông Vận tải 29/01/2019 29/03/2019 Thụ lý xong
12 201969410072075333 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng Phạm Đức Thanh Sở Giao thông Vận tải 30/01/2019 01/04/2019 Thụ lý xong
13 201969410104084847 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Vũ Tiến Dũng Sở Giao thông Vận tải 31/01/2019 14/02/2019 Thụ lý xong
14 201969410137094920 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THẾ HÙNG Sở Giao thông Vận tải 01/02/2019 15/02/2019 Thụ lý xong
15 20197731294033749 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRẠI HOÀNG THÁI NGUYỄN ANH TUẤN Sở Kế hoạch và Đầu tư 27/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả