Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201969415984031322 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lê Văn Phú Sở Giao thông Vận tải 31/07/2019 07/08/2019 Thụ lý xong
2 201969415985031712 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Bùi Hữu Thư Sở Giao thông Vận tải 31/07/2019 07/08/2019 Thụ lý xong
3 201969415986032532 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Thành Chung Sở Giao thông Vận tải 31/07/2019 01/10/2019 Thụ lý xong
4 201969415987032919 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Nguyễn Văn Nam Sở Giao thông Vận tải 31/07/2019 07/08/2019 Thụ lý xong
5 201969415988033319 Cấp lại Giấy phép lái xe Phạm Anh Tuấn Sở Giao thông Vận tải 31/07/2019 23/10/2019 Thụ lý xong
6 201969415072021304 Cấp lại Giấy phép lái xe TRẦN THỊ HUYỀN Sở Giao thông Vận tải 08/07/2019 30/09/2019 Thụ lý xong
7 201969415073021326 Cấp phù hiệu xe taxi Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh Sở Giao thông Vận tải 08/07/2019 11/07/2019 Đã trả kết quả
8 201969415074022438 Cấp lại Giấy phép lái xe Phạm Thị Hồng Sở Giao thông Vận tải 08/07/2019 09/09/2019 Thụ lý xong
9 201969415076025113 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô HKD Vũ Văn Tuấn Sở Giao thông Vận tải 08/07/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
10 201969415077025144 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Thị Mai Liên Sở Giao thông Vận tải 08/07/2019 09/09/2019 Thụ lý xong
11 201969415077025523 Cấp lại phù hiệu xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ Cty TNHH Liên Hạnh Sở Giao thông Vận tải 08/07/2019 11/07/2019 Đã trả kết quả
12 201969411603075509 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Hà Văn Châu Sở Giao thông Vận tải 18/03/2019 25/03/2019 Thụ lý xong
13 201969411604075720 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DƯƠNG Sở Giao thông Vận tải 18/03/2019 25/03/2019 Thụ lý xong
14 201969411605080723 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Nguyễn Thị Vân Sở Giao thông Vận tải 18/03/2019 25/03/2019 Thụ lý xong
15 201969411606081212 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Bùi Đức Quyền Sở Giao thông Vận tải 18/03/2019 25/03/2019 Thụ lý xong