Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142127860110604 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN XUÂN TRƯỜNG Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
2 2019142127861110713 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN MẠNH Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
3 2019142127863012800 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN MINH TUẤN Sở Tư pháp 19/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
4 2019142127864014506 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền PHẠM THỊ KHUY Sở Tư pháp 19/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
5 2019142127864014515 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐÌNH DIÊM Sở Tư pháp 19/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.28.060 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) TRẦN XUÂN THIỆP,, Cầu Xá, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.28.061 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần NGUYỄN THANH HIỆN (HÒA QUANG RỰC), Việt Thắng, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.28.062 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN NAN, PHÙNG THỊ BÍCH ĐÀO, Nguyên Xá 5, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.28.063 TRỊNH THỊ HUỆ, Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 07/01/2019 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.10.25.008 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Yến, Thôn An Vũ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.10.25.008. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Yến, Thôn An Vũ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.10.25.009 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Đào Khắc Việt, Nguyễn Thị Thoa, Thôn Phố Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
13 00.23.H54.2018.10.25.009. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Đào Khắc Việt, Nguyễn Thị Thoa, Thôn Phố Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
14 2019142126975092640 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ DUYÊN Sở Tư pháp 22/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
15 2019142126976092851 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO KHẮC MẠNH Sở Tư pháp 22/07/2019 09/08/2019 Thụ lý xong