Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.12.17.017 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. CBV, Huyện Đông Hưng, thôn kiem ngọc 2, Xã Phú Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0919861344 UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.12.20.013 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LE DUC HIEU, Thon Dong Vi, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 20/12/2018 25/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.12.25.030 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHAM VAN KHOA, THON HUNG DAO DONG, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 25/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.12.27.023 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. NGUYỄN TIẾN TRÁNG(VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG), TỔ 8, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 27/12/2018 14/01/2019 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.08.010 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. NGUYỄN VĂN TƯỞNG, thôn Chi Lăng, Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 08/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.09.030 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BÙI QUANG KHIÊM, Hưng Đạo, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 09/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.22.H54.2018.10.11.013 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN THỊ UYÊN ĐỖ VĂN BIÊN(TC) 434/145,9 TỜ 20 - CH547957, Trà Đoài, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 11/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả
8 2019142127721013836 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THÀNH HƯNG Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
9 2019142127752091215 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ HUYỀN Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
10 2019142127784085653 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LIÊN Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
11 2019142127816030033 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HỒNG Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
12 2019142127848095145 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM HẢI DƯƠNG Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
13 2019142127880083618 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN KHOÁI Sở Tư pháp 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019142127914024445 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THẾ HUẤN Sở Tư pháp 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
15 2019142127943022603 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HỮU TRƯỜNG Sở Tư pháp 21/08/2019 11/09/2019 Đã trả kết quả