Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221912624093133 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Phan Thị Tâm UBND Huyện Hưng Hà 27/09/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
2 20192221912656033207 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Văn Dũng UBND Huyện Hưng Hà 30/09/2019 29/10/2019 Đã trả kết quả
3 20192221912688083552 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Loan UBND Huyện Hưng Hà 02/10/2019 15/10/2019 Đã trả kết quả
4 20192221912720081325 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Công Thành (Hồi) UBND Huyện Hưng Hà 03/10/2019 15/11/2019 Đã trả kết quả
5 20192221912752090052 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Kiên Trung UBND Huyện Hưng Hà 04/10/2019 16/11/2019 Đã trả kết quả
6 20192221912784023255 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Hải Đăng (Ngần) UBND Huyện Hưng Hà 08/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
7 20196567362105814 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa CTy TNHH chất đốt nhất nhất Phát Sở Giao thông Vận tải 17/04/2019 22/04/2019 Đang thụ lý
8 20196567394041018 : Cấp lại phù hiệu xe tải HTX TMDV Bông Sen Sở Giao thông Vận tải 22/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
9 20196567429090139 Cấp phù hiệu xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ Cty TNHH năng lượng Thiên Mã Sở Giao thông Vận tải 03/05/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
10 20196567461104018 Cấp phù hiệu xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ CTy TNHH Đức Phúc Sở Giao thông Vận tải 10/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
11 20196567494033904 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa CTy TNHH SX và TM HT VINA Sở Giao thông Vận tải 20/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong
12 20196567529110012 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô Đoàn Văn Kha Sở Giao thông Vận tải 28/05/2019 04/06/2019 Thụ lý xong
13 20196567562021621 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa CTy TNHH TM Chương Tho Sở Giao thông Vận tải 05/06/2019 10/06/2019 Đã trả kết quả
14 20196567596102211 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt HTX TM DV Bông Sen Chi Nhánh Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/06/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
15 20196567632080155 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Đinh Trung Sỹ Sở Giao thông Vận tải 20/06/2019 26/06/2019 Đã trả kết quả