Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221910296075951 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Hồng Quân (Hiền (Huyền) UBND Huyện Hưng Hà 22/03/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
2 20192221910328072456 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Duy Xuyên (Huệ) UBND Huyện Hưng Hà 26/03/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
3 20192221910360022315 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Đình Tiền (Yên) UBND Huyện Hưng Hà 26/03/2019 08/04/2019 Đã trả kết quả
4 20192221910392091646 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Trần Văn Khương (Lanh) UBND Huyện Hưng Hà 28/03/2019 19/04/2019 Đã trả kết quả
5 20192221910424105159 Đăng ký biến động Bùi Văn Khánh (Phương) UBND Huyện Hưng Hà 01/04/2019 12/04/2019 Đã trả kết quả
6 20192221910456025835 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Nhinh UBND Huyện Hưng Hà 02/04/2019 15/04/2019 Đã trả kết quả
7 2019271201598085906 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh pHạm Bá Linh ( Tức Phạm Văn Cửu) UBND Huyện Vũ Thư 14/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
8 2019271201629031710 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đặng Quốc Bảo UBND Huyện Vũ Thư 13/06/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
9 2019271201661080629 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Loan UBND Huyện Vũ Thư 09/07/2019 11/07/2019 Đã trả kết quả
10 2019271201694091126 Chấm dứt hoạt động hộ KD Trần Thị Hoài Thu UBND Huyện Vũ Thư 23/07/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả
11 2019271201725041952 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phan Văn hải UBND Huyện Vũ Thư 01/08/2019 06/08/2019 Đã trả kết quả
12 2019271201757094008 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn Phương UBND Huyện Vũ Thư 27/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
13 2019271201789105659 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lương đức Luân UBND Huyện Vũ Thư 12/09/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019271201821095634 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Văn Nam UBND Huyện Vũ Thư 26/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
15 2019271201853082035 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Văn Thùy UBND Huyện Vũ Thư 17/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả