Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201918233520020846 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Phòng khám chuyên khoa Tạo hình thẩm mỹ Vạn Xuân Sinh Sở Y tế 23/09/2019 04/11/2019 Dừng bổ sung
2 2019182405033307 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt LƯU THỊ HƯƠNG Sở Y tế 10/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
3 201918992622035744 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. NGUYỄN HỮU HIỀN ( K THU PHÍ ) Sở Y tế 05/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả
4 201918992656102608 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc HOÀNG TRỌNG PHƯƠNG Sở Y tế 17/01/2019 20/02/2019 Đã trả kết quả
5 201918992687021744 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam PHẠM THỊ NGỌC MAI Sở Y tế 15/02/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
6 201918992719023412 Cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam: CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU VÀ ỨNG DỤNG ĐÔNG Y VIỆT Sở Y tế 20/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
7 201918992751082208 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc NGUYỄN THỊ THANH TÂM Sở Y tế 01/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
8 201918992784040500 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. PHẠM QUỐC NHẬT Sở Y tế 17/04/2019 17/05/2019 Đã trả kết quả
9 201918992813035234 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam ĐỖ THỊ HỒNG THƠM Sở Y tế 26/04/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
10 201918992846091537 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ PHẠM THỊ HẠ Sở Y tế 17/05/2019 06/06/2019 Đã trả kết quả
11 201918992878094859 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) LÊ TRUNG HIẾU Sở Y tế 30/05/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
12 2019271201482085040 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trịnh Thị Năm UBND Huyện Vũ Thư 21/02/2019 26/02/2019 Đã trả kết quả
13 2019271201515095524 Chấm dứt hoạt động hộ KD Phạm Đình Thảo UBND Huyện Vũ Thư 12/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
14 2019271201547100258 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGuyễn Văn Cường UBND Huyện Vũ Thư 04/04/2019 09/04/2019 Đã trả kết quả
15 2019271201579064612 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Vũ Duy Thuân UBND Huyện Vũ Thư 23/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả