Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.29.005 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) VŨ XUÂN DIỂN, NGUYỄN THỊ HƯƠNG, Tổ 12, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.29.037 HOÀNG THỊ CHÂM, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.30.002 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN HUY HÓA (BÙI TRỌNG THÍNH, Tân Thái, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.30.034 NGUYỄN VĂN THẮM, PHẠM THỊ NGÁT, An Ấp, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.12.03.013 VŨ THỊ NHƯỜNG, thôn An Mỹ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 03/12/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.12.04.012 VŨ THỊ ĐÀO, Thôn Quan Đình Nam, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.04.046 BÙI VĂN HUY, Thôn Quan Đình bắc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.05.021 Đăng ký biến động PHẠM THỊ UYÊN, Tô Hải, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/12/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.06.006 PHẠM VĂN THẢNH, Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.12.06.038 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYÊN THỊ THANH MINH, Tài Giá, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 11/01/2019 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.12.07.029 PHẠN THỊ VÂN YẾN, NGUYỄN XUÂN TUẤT, Tổ 6, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 07/12/2018 16/01/2019 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.12.10.029 PHẠM NGỌC ĐỨC, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
13 2019142127741073812 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ VĂN THÀNH Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019142127773073040 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HIỀN Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
15 2019142127804015359 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ BÁ LINH Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả