Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.25.020 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Vinh, Thôn Lương Mỹ, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.16.053 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGÔ TRUNG CƯỜNG, ĐỖ THỊ BÌNH, Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 30/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.16.054 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân BÙI VĂN RƯƠNG, LÊ THỊ MIỀN, Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 21/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.16.055 Đăng ký biến động QUÁCH VĂN CHUNG, NGUYỄN THỊ YẾN, Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.16.056 NGUYỄN VĂN DŨNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.16.057 HOÀNG CHÍ HÀN, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
7 2019135426032620 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển nhà ở xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ Công ty cổ phần tập đoàn Đông Đô Sở Tài nguyên và Môi trường 27/06/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
8 2019135427033459 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô tại xã Minh Quang, Vũ Thư Công ty TNHH thương mại Hải Lan Sở Tài nguyên và Môi trường 27/06/2019 09/07/2019 Đã trả kết quả
9 2019135428040257 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án đầu tư xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản tại Thái Thụy Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Phiên Sở Tài nguyên và Môi trường 27/06/2019 09/07/2019 Dừng bổ sung
10 2019135429041611 Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại CCN Vũ Thư, Thái Bình Công ty TNHH Giày Victory Sở Tài nguyên và Môi trường 27/06/2019 10/07/2019 Đã trả kết quả
11 2019135430075317 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án cải tạo các TBA 110KV khu vực Thái Bình Công ty dịch vụ điện lực miền bắc Sở Tài nguyên và Môi trường 28/06/2019 10/07/2019 Đã trả kết quả
12 2019142122391031535 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN CHIẾN Sở Tư pháp 21/02/2019 13/03/2019 Thụ lý xong
13 2019142122392032221 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền VŨ VĂN HẠNH Sở Tư pháp 21/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
14 2019142122392032734 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ MỪNG Sở Tư pháp 21/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019142122393032901 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ HẰNG Sở Tư pháp 21/02/2019 06/03/2019 Đã trả kết quả