Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.09.007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "LƯƠNG NGỌC VỊ 034083003134 VŨ THỊ THƯƠNG NCN LƯƠNG TRUNG KIÊN PHẠM THỊ ĐƯỜNG 379+428/1014,9 TỜ 19 AĐ449720", Nam Tiền , Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0977126459 UBND Huyện Kiến Xương 09/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.10.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "PHẠM THỊ DOAN 150953730 NTC TỪ MẸ VŨ THỊ LÚNG VÀ TK BỐ ONT CLN 377/240,4 TỜ 22 - BE550506", Đắc Chúng, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0984801145 UBND Huyện Kiến Xương 10/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.12.002 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN VĂN NHẠ, Phú Cốc, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 12/10/2018 17/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.13.003 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "PHẠM TRUƯỜNG GIANG 151359994 PHẠM THỊ CẨM NCN PHẠM NGỌC TOÀN BÙI THỊ TUYẾT ONT605/80/8- CK719006", Phương Ngải , Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0977877036 UBND Huyện Kiến Xương 13/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.15.025 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân BÙI HỒNG QUÂN VŨ THỊ KIM HOA CẤP ĐỔI 111/64,5/20 - L776953, Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.17.011 Đăng ký giao dịch bảo đảm HOÀNG VĂN KHANH 151396650 ĐẶNG THỊ THOAN (TC) 134/116/16 - BT061971, Quang Trung , Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0978820882 UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.22.H54.2018.10.17.043 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN DƯƠNG QUÂN TRẦN THỊ HUẾ, Giang Nam , Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0974999547 UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
8 2019142127527092212 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ THẾ HIỂN Sở Tư pháp 08/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
9 2019142127558084413 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRỊNH THỊ THU HƯƠNG Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
10 2019142127590020649 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền PHẠM NHẤT THỐNG Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
11 2019142127622102121 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM ĐĂNG KHOA Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
12 2019142127654043210 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền ĐẶNG THỊ THU HÀ Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
13 2019142127686031315 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN XUÂN KHANG Sở Tư pháp 13/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019142127717103541 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐỨC THÀNH Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
15 2019142127749090115 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN QUÂN Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả