Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.12.11.004 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài NGUYỄN THỊ DƯƠNG, Thôn Đông Xá, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/12/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.12.12.013 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) TRẦN KIM OANH,, Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/12/2018 16/01/2019 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.12.13.007 Đăng ký biến động PHẠM QUANG HUỲNH, NGUYỄN THỊ HỒNG, Giáo Thiện, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/12/2018 20/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.12.13.041 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật ĐOÀN VĂN VIẾT (ĐOÀN THỊ VẢI), Thanh Mai, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/12/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.12.14.020 NGUYỄN VĂN PHẾT, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/12/2018 18/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.12.17.005 NGUYỄN VĂN NHIÊN, Thôn Đông Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/12/2018 18/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.18.007 HOÀNG THỊ NHU, An Phú 1 , Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/12/2018 24/01/2019 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.18.039 LÊ HỮU LỌC, TRẦN THỊ BẨY, Dụ Đại 3, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/12/2018 25/01/2019 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.19.029 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN BÁ THUẬN, VŨ THỊ THƠI, Thượng Xá, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/12/2018 24/01/2019 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.12.20.020 NGUYỄN THỊ HẢI, Thôn Đảo Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/12/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.12.21.020 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. THÔN LỘNG KHÊ 4 XÃ AN KHÊ, Thôn Lộng Khê 4, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.12.21.052 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội PHAN ĐĂNG ĐẮC (LÊ THỊ ỐP, VŨ THỊ NHIỆT), Ngọc Quế, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
13 2019212234986081931 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Chu Sỹ Khang UBND Huyện Đông Hưng 12/08/2019 01/10/2019 Thụ lý xong
14 2019212235018081009 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Mộng Luyện UBND Huyện Đông Hưng 22/08/2019 11/10/2019 Thụ lý xong
15 2019212235050024426 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Bình Thuận UBND Huyện Đông Hưng 30/08/2019 21/10/2019 Thụ lý xong