Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 SKHĐT541 Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ĐÀO DUY, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/04/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả
2 SKHĐT542 Đăng ký thay tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/04/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả
3 SKHĐT543 Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH THÁI VIỆT, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
4 SKHĐT544 Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DOANH NGHIỆP TRẺ VŨ THƯ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
5 SKHĐT545 Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) công ty TNHH Nhựa Phú Lâm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
6 SKHĐT546 Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên CÔNG TY TNHH CÂY XANH MINH DUYỆT, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
7 SKHĐT547 Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quang Anh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
8 SKHĐT548 Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên trung tâm đầu tư phát triển công nghệ mới, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
9 GTVT931 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG ĐÌNH LONG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
10 GTVT9310 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ ĐỨC TRỌNG, -X. Thái An, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/04/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT9311 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HỒNG TRUNG, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/04/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
12 GTVT9312 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN TƯ, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/04/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT9313 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG MINH TUẤN, -P. Quang Trung, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 22/04/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT9314 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN TUẤN, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/04/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT9315 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN TUYNH, -X. Quốc Tuấn, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/04/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả