Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142129204015926 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN HẢO Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
2 2019142129205020254 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THANH HẢI Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
3 2019142129206020609 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VIẾT HÙNG Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
4 2019142129207020824 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THU HIỀN Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
5 2019142129208021055 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN THU Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Dừng bổ sung
6 2019142122200080402 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HÙNG Sở Tư pháp 15/02/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
7 2019142122201080515 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ TRANG Sở Tư pháp 15/02/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
8 2019142122201080723 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN HUÂN Sở Tư pháp 15/02/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
9 2019142122202082209 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam KHIẾU THỊ NHUẬN Sở Tư pháp 15/02/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
10 2019142122203083433 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM TUẤN KHANH Sở Tư pháp 15/02/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
11 2019142122205084332 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ THẢO Sở Tư pháp 15/02/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
12 2019142128223025841 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ HUYỀN TRANG Sở Tư pháp 30/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
13 2019142128224030240 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG TRUNG KIÊN Sở Tư pháp 30/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019142128225030326 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN TÂN Sở Tư pháp 30/08/2019 13/09/2019 Đã trả kết quả
15 2019142128226031008 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG NAM ANH Sở Tư pháp 30/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả