Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.19.H54.2018.10.11.005 ĐỖ VĂN LỢI, Tổ 5, phường Bồ Xuyên, Phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0948993256 UBND Thành phố Thái Bình 11/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.19.H54.2018.10.18.004 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện PHẠM VĂN THƯỜNG, phường Hoàng Diệu, Phường Hoàng Diệu, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0948993256 UBND Thành phố Thái Bình 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.10.10.003 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài NGUYỄN THỊ A, Thôn an châu, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 10/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.10.16.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐỖ TIẾN HIỆP, Thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 16/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.10.18.009 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN THÀNH, Thôn Phong Lôi Đông, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0936379656 UBND Huyện Đông Hưng 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.20.H54.2018.10.24.008 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ HỒNG ÂN, Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0978524289 UBND Huyện Đông Hưng 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.20.H54.2018.10.29.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM ĐÌNH NÂNG, Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0987626858 UBND Huyện Đông Hưng 29/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
8 20191072652050418 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên tập thể cá nhân giáo dục Vũ Thư Phạm Thị Thu, Huyện Vũ Thư Sở Nội vụ 19/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
9 201911208373090343 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo mặt đê sông hữu Hóa đoạn từ K16+000 đến K16+250 và K17+200 đến K17+500, địa phận xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình BQL Dự án 1-Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/03/2019 08/04/2019 Thụ lý xong
10 201911208415081034 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình cải tạo nâng cấp cống Hậu Thượng xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng. Đỗ Trọng Hằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/07/2019 19/07/2019 Thụ lý xong
11 201911208450074903 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thẩm định TKBVTC và dự toán XD - Công trình Cụm cống Long Hầu, hạng mục giá cố kè mái, địa điểm XD huyện Tiền Hải , tỉnh TB Công ty TNHHMTV KTCTTL Nam Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/09/2019 11/10/2019 Đang thụ lý
12 20191145271020804 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Công ty TNHH Quốc tế Hồng Đức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/03/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả
13 20191145303091237 Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV Nguyễn Văn Cường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/08/2019 04/09/2019 Thụ lý xong
14 20191147525032309 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Công ty cổ phần thú y xanh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/08/2019 16/08/2019 Thụ lý xong
15 201911481023032715 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thụy Hải Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/06/2019 11/07/2019 Đã trả kết quả