Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019926531025802 Tiếp nhận văn bản đề nghị được làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ/năm Công Ty TNHH May Mặc V.J.ONE Sở Lao động thương binh và Xã hội 08/01/2019 11/01/2019 Đã trả kết quả
2 2019926532031243 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công Ty TNHH Điện Tử Woolley Việt Nam Tại Hưng Hà Sở Lao động thương binh và Xã hội 08/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
3 2019926533092738 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Công Ty TNHH Creative Sourcer Việt Nam Sở Lao động thương binh và Xã hội 11/01/2019 17/01/2019 Đã trả kết quả
4 GTVT10281a Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN HỢI, -X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
5 GTVT10282 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN THỊ HUẾ, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
6 GTVT10282a Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN THỊ HUẾ, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT10283 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ MẠNH HÙNG, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
8 GTVT10283a Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ MẠNH HÙNG, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
9 201978023137516032345 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Tiệp Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 26/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
10 201978023137517032533 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Ốc Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 26/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
11 201978023137518032622 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Thị Lân Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 26/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
12 201978023137519032725 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Thị Lơ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 26/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
13 GTVT11460 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN TUẤN, -X. Minh Hưng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/05/2016 25/05/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT11461 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC TUÝ, -X. Phương Công, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/05/2016 25/05/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT11462 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN VĂN UY, -X. Nam Cường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/05/2016 25/05/2016 Đã trả kết quả