Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.15.029 ĐỖ VĂN PHÁCH, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/11/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.16.008 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN NGỌC TIỀM (NGUYỄN THỊ RUM), Phương Quả , Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.16.040 TRẦN VĂN KHOA, KHƯƠNG THỊ HIỀN, Tân Mỹ, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.19.009 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN VIẾT TỤ, VŨ THỊ BÉ, Sơn Đồng, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.19.041 PHẠM THỊ PHƯỢNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.20.013 TRẦN THẾ TIỀM, NGUYỄN THỊ VÀN, An Sào, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/11/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.21.008 LÊ SỸ THIỆU, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.21.040 NGUYỄN THỊ RỰ, thôn Hưng Đạo 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.22.013 HOÀNG THỊ RỰA, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.22.045 NGUYỄN VĂN QUÝ, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
11 201917591347094636 Thẩm định thiết kế cơ sở mẫu nhà ở thấp tầng thuộc dự án phát triển khu nhà ở hai bên Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình ( Mẫu S1Q1,S1Q2,S1Q6, S3*) - Công ty TNHH xây dựng chuyển giao Hoàng Long Bùi Đức Hải- Công ty TNHH xây dựng chuyển giao Hoàng Long Sở Xây dựng 13/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
12 201917591379093309 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trường THPT Nam Đông Quan Trường THPT Nam Đông Quan Sở Xây dựng 05/09/2019 17/09/2019 Đang thụ lý
13 201917591411040718 Thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Các hạng mục còn lại thuộc dự án HTKT khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đồng Lôi và khu đất còn lại của Quy hoạch khu tái định cư Đồng Lôi Ban QLDAXDCSHT thành phố Thái Bình Sở Xây dựng 03/10/2019 30/10/2019 Đang thụ lý
14 20191789408103637 Cấp Giấy phép xây dựng công trình- Công ty TNHH chế biến Lương thực-TM Phúc Đạt Công ty TNHH chế biến Lương thực-TM Phúc Đạt Sở Xây dựng 22/03/2019 08/04/2019 Đã trả kết quả
15 20191789443025139 Cấp Giấy phép xây dựng công trình- Nhà bán hàng, kho - Công ty TNHH KD-TM Đại Thắng Công ty TNHH KD-TM Đại Thắng Sở Xây dựng 11/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả