Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.24.H54.2018.10.16.023 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực HOÀNG THỊ TÚ ANH, Khu 3, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 16/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.17.032 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TRƯƠNG VĂN ĐẶC, Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.18.001 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN THỊ LAN, Thôn Tân Hải, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 18/10/2018 19/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.19.003 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi CAO DUY PHƠN - LÊ THỊ LEN(xã Tây Phong), thôn Quân Trạch UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.24.H54.2018.10.19.040 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật HOÀNG VĂN VINH - TÔ ĐÌNH QUYÊN, Thôn Nghĩa UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.22.014 Đăng ký giao dịch bảo đảm VŨ XUÂN DƯỢC, Thôn Vũ Xá, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.22.046 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật ĐÀO THỊ ĐA, Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.22.078 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng PHẠM THỊ NGUYỄN, Đồng Châu Nội, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
9 00.24.H54.2018.10.22.110 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội VŨ ANH TUẤN, Nho Lâm Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
10 00.24.H54.2018.10.22.142 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân PHẠM NGỌC SƠN, Thôn Ngải Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
11 2019212234665013208 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Thị Thúy Hiền UBND Huyện Đông Hưng 26/03/2019 08/04/2019 Thụ lý xong
12 2019212234697073542 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Thị Bình UBND Huyện Đông Hưng 01/04/2019 02/05/2019 Thụ lý xong
13 2019212234729074552 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Xuân Hoán UBND Huyện Đông Hưng 16/04/2019 07/06/2019 Thụ lý xong
14 2019212234761040215 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Đăng Măng UBND Huyện Đông Hưng 23/04/2019 14/06/2019 Thụ lý xong
15 2019212234793072326 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Trung Sỹ UBND Huyện Đông Hưng 04/05/2019 24/06/2019 Thụ lý xong