Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.30.025 HỌ TÊN CHA, 234, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.30.057 LÊ VĂN B, 123, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.30.090 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Đặng Công Kiên, Nguyễn Thị Hiên, Thôn An Ký Tây, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.01.022 NGUYỄN LIÊN, Thôn A, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.01.054 NGUYỄN VĂN D, Thôn A, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.02.009 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) VŨ VĂN TIẾN, CHU THỊ HÀ, Tổ 13, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.02.041 NGUYỄN VĂN A, thôn đông, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.05.003 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN HUY(Thị trấn Quỳnh Côi), Tổ 9, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0969047079 UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/11/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.06.016 NGUYỄN THỊ LIỄU, NGUYỄN HỮU CHÁT, An Ấp, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.06.048 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM THANH SƠN, NGUYỄN THỊ NHƯỜNG, Đông Hoè, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.06.080 NGUYỄN THỊ NHUNG, A Mễ, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 13/12/2018 Đã trả kết quả
12 2019201922820060829 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đặng Văn Cui, Đào Thị Lụa UBND Thành phố Thái Bình 02/01/2019 23/01/2019 Đang thụ lý
13 20192101668014457 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam Ban Quản lý Khu KT và các KCN 19/02/2019 06/03/2019 Thụ lý xong
14 20192101700082149 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH Acava Vina Ban Quản lý Khu KT và các KCN 28/03/2019 12/04/2019 Thụ lý xong
15 20192101734093252 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động Công ty TNHH Nox Vina Ban Quản lý Khu KT và các KCN 29/05/2019 06/06/2019 Đã trả kết quả