Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT32702 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ HUYỀN TRANG, -X. Thái Học, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2016 28/12/2016 Đã trả kết quả
2 GTVT32703 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN ĐỨC TRIỀU, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2016 28/12/2016 Đã trả kết quả
3 GTVT32704 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY TRINH, -X. Hòa Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2016 28/12/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT3741 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN SỬU, -X. Thái Thành, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/02/2016 24/02/2016 Đã trả kết quả
5 GTVT37410 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ THỊ DIÊN, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2017 03/04/2017 Đã trả kết quả
6 GTVT37411 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI HÙNG ĐỊNH, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2017 03/04/2017 Đã trả kết quả
7 GTVT37412 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CÔNG ĐỘNG, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2017 03/04/2017 Đã trả kết quả
8 GTVT37413 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC DƯƠNG, -X. Vũ Sơn, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2017 03/04/2017 Đã trả kết quả
9 GTVT34643 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ SỢI, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
10 GTVT34644 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN CÔNG THÁI, -X. Bạch Đằng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
11 GTVT34645 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ THẮM, -X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
12 GTVT34646 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ ĐỨC THẮNG, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
13 GTVT34647 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN THỊ THANH, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
14 GTVT36523 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUIYỄN VĂN CƯƠNG, -X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2017 14/03/2017 Đã trả kết quả
15 GTVT36524 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG NGỌC ĐẠI, -X. Đông Hoàng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2017 14/03/2017 Đã trả kết quả