Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019212234809042033 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trịnh Công Quyền UBND Huyện Đông Hưng 08/05/2019 26/06/2019 Thụ lý xong
2 2019212234810042127 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị sáu UBND Huyện Đông Hưng 08/05/2019 26/06/2019 Thụ lý xong
3 201918233160094017 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Nguyễn Thị Hường Sở Y tế 09/05/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
4 201918233161094233 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Nghiêm Thị Huyền Sở Y tế 09/05/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
5 201918233163022510 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Bích Duyên Đường Sở Y tế 09/05/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
6 201918233164094011 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cơ sở dịch vụ Y tế tư nhân Hậu Huệ Sở Y tế 10/05/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả
7 201918233165101308 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế HÀ VĂN DŨNG Sở Y tế 10/05/2019 06/06/2019 Đã trả kết quả
8 20192101778025242 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH công nghiệp Sheng Fang Ban Quản lý Khu KT và các KCN 09/08/2019 14/08/2019 Đã trả kết quả
9 20192101779031831 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty Cổ phần công nghiệp ngũ kim Fortress VN Ban Quản lý Khu KT và các KCN 09/08/2019 14/08/2019 Đã trả kết quả
10 20192101780033708 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH may Texhong Thái Bình Ban Quản lý Khu KT và các KCN 12/08/2019 20/08/2019 Đã trả kết quả
11 20192101782033038 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty Cổ phần công nghiệp ngũ kim Fortress VN Ban Quản lý Khu KT và các KCN 19/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
12 20192101783101946 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH may Texhong Thái Bình Ban Quản lý Khu KT và các KCN 20/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
13 2019212235093104229 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Văn Tương UBND Huyện Đông Hưng 20/09/2019 23/10/2019 Thụ lý xong
14 2019212235094104310 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đặng Thị Xá UBND Huyện Đông Hưng 20/09/2019 23/10/2019 Thụ lý xong
15 2019212235095023604 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Vui UBND Huyện Đông Hưng 20/09/2019 08/11/2019 Thụ lý xong