Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201918100793025209 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Công ty TNHH Jollibee Việt Nam Sở Y tế 03/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
2 201918100794094725 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Công ty TNHH Dệt may Phương Thái Sở Y tế 07/05/2019 20/05/2019 Đã trả kết quả
3 2019221701040023659 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đinh Thị Thu Trang UBND Huyện Hưng Hà 09/05/2019 13/05/2019 Đã trả kết quả
4 2019221701041074533 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Văn Oai UBND Huyện Hưng Hà 14/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
5 2019221701042074656 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hà Văn Nhi UBND Huyện Hưng Hà 14/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
6 2019221701043024855 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Ngọc Dương UBND Huyện Hưng Hà 14/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
7 2019221701044085708 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Xuân Hảo UBND Huyện Hưng Hà 16/05/2019 20/05/2019 Đã trả kết quả
8 2019221701045080030 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHẠM THỊ THẢO UBND Huyện Hưng Hà 21/05/2019 23/05/2019 Đã trả kết quả
9 2019212234982041754 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Tiến Vượt UBND Huyện Đông Hưng 06/08/2019 09/09/2019 Thụ lý xong
10 2019212234983091056 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Văn Lân UBND Huyện Đông Hưng 08/08/2019 11/09/2019 Thụ lý xong
11 2019212234984091158 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tô Văn Huệ UBND Huyện Đông Hưng 08/08/2019 11/09/2019 Thụ lý xong
12 2019212234985072856 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Quý UBND Huyện Đông Hưng 12/08/2019 13/09/2019 Thụ lý xong
13 2019212234986081931 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Chu Sỹ Khang UBND Huyện Đông Hưng 12/08/2019 01/10/2019 Thụ lý xong
14 2019142121775033710 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THU UYÊN Sở Tư pháp 21/01/2019 15/02/2019 Đã trả kết quả
15 2019142121776034114 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ THỊ HỒNG Sở Tư pháp 21/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả