Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142126564073130 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH BÁ ĐỨC Sở Tư pháp 08/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
2 2019142126566075554 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THÁI SƠN Sở Tư pháp 08/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
3 201917911586030844 Thẩm định điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng- Công ty Cổ phần phát hành sách Thái Bình Công ty Cổ phần phát hành sách Thái Bình Sở Xây dựng 06/08/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
4 201917911587080427 Thẩm định điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-Công ty TNHH SX-DVTH Minh Phú Công ty TNHH SX-DVTH Minh Phú Sở Xây dựng 13/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
5 201917911588084305 Thẩm định điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-Công ty TNHH Tân Hòa Trường Thịnh Công ty TNHH Tân Hòa Trường Thịnh Sở Xây dựng 24/07/2019 06/08/2019 Dừng bổ sung
6 201917911589021447 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng - Dự án công trình xưởng đồ gỗ Mỹ nghệ, đồ gỗ tâm linh, đồ gỗ dân dụng dành cho người khuyết tật tại xã Nam Hà, Tiền Hải, TB - Doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn Phạm Thị Tuấn Anh-Doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn Sở Xây dựng 19/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
7 201917911590082505 Thẩm định; phê duyệt dự toán quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1.2000 khu vực phía Nam đường Trần Lãm (từ đường Lý Bôn đến sông Kiến Giang), thành phố Thái Bình- UBND thành phố Hoàng Việt Dương-UBND thành phố Sở Xây dựng 02/08/2019 28/08/2019 Thụ lý xong
8 201918233328091317 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế VŨ CÔNG DUẨN Sở Y tế 04/07/2019 31/07/2019 Thụ lý xong
9 201918233329021451 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế VŨ CÔNG TRUNG Sở Y tế 04/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
10 201918233330032416 Đề nghị phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế PHẠM VĂN HÙNG Sở Y tế 04/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
11 201918233331072950 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh KHÚC NGỌC THANH Sở Y tế 05/07/2019 01/08/2019 Thụ lý xong
12 201918233332092402 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế bệnh viện y học cổ truyền Sở Y tế 05/07/2019 25/07/2019 Thụ lý xong
13 2019212234626032631 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Đắc Tường UBND Huyện Đông Hưng 11/03/2019 11/04/2019 Thụ lý xong
14 2019212234627032828 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Đức Thuận UBND Huyện Đông Hưng 11/03/2019 11/04/2019 Thụ lý xong
15 2019212234628032942 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đoàn Khắc Tuấn UBND Huyện Đông Hưng 11/03/2019 11/04/2019 Thụ lý xong