Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.19.034 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "TRƯƠNG VĂN NGÂN KHÚC THỊ THU NCN VŨ VĂN GIÁP HOÀNG THỊ THỤC HIỀN 7834/111,5/17- CP106263", Giang Đông, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0972570829 UBND Huyện Kiến Xương 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.22.024 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHAN VĂN LÙNG PHAN THỊ NHUNG 339/396,7/17 BQ380368, Nguyệt Lâm 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0912822612 UBND Huyện Kiến Xương 22/10/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.23.018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "ĐÀO HỮU GIANG NGUYỄN THỊ OANH NCN NGUYỄN THÀNH NAM 556/141/18 CP106438", An Phúc, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0919991064 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.24.014 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. HOÀNG TUẤN ANH LÊ THỊ HOÀI NTK ONT259/288/14 AB641248, Bình Trật Bắc, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01627761304 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.25.002 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ HÒA 1292B/360 - H481342, Nam Huân Trung , Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.26.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "TRẦN VĂN ẢNH VŨ THỊ PHƯƠNG NTC TRẦN NGUYỄN KHIÊM ONT 863/305,6/16 CC043196", An Đoài , Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0903494339 UBND Huyện Kiến Xương 26/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.05.015 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM HỒNG QUÂN, Hưng Đạo, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0949533557 UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.08.027 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BÙI THỊ HÀ, An Bái, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0384010228 UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
9 2019142125865103335 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ THỊ VUI Sở Tư pháp 13/06/2019 26/06/2019 Đã trả kết quả
10 2019142125897095057 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN ĐỒNG Sở Tư pháp 14/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
11 2019142125929073616 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM QUANG VĂN Sở Tư pháp 17/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
12 2019142125960111050 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TẠ THỊ HUYỀN TRANG Sở Tư pháp 17/06/2019 28/06/2019 Thụ lý xong
13 2019142125992025506 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ANH QUÂN Sở Tư pháp 17/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
14 2019142126025020528 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI CÔNG THANH Sở Tư pháp 18/06/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
15 2019142126056033642 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN VĂN TUÂN Sở Tư pháp 18/06/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả