Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.29.009 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh DANG VAN THAI, Thon xuan dai, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 29/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.12.05.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN NGỌC TÂM, Thôn Đông, Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0988044382 UBND Huyện Đông Hưng 05/12/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.12.11.021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐỖ THANH CHƯƠNG, Thôn Đồng Vi, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0942405474 UBND Huyện Đông Hưng 11/12/2018 25/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.12.19.001 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI THỌ THIỆP, Thôn Trung, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0983530136 UBND Huyện Đông Hưng 19/12/2018 03/01/2019 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.12.25.009 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐẶNG VĂN LONG, Thôn Quang Trung, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0975114100 UBND Huyện Đông Hưng 25/12/2018 09/01/2019 Đã trả kết quả
6 00.20.H54.2018.12.26.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TRẦN CÔNG LỢI, Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0982756668 UBND Huyện Đông Hưng 26/12/2018 10/01/2019 Đã trả kết quả
7 2019142122569095822 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LIÊN Sở Tư pháp 27/02/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
8 2019142122600085959 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền BÙI THỊ XUÂN PHƯƠNG Sở Tư pháp 28/02/2019 20/03/2019 Đã trả kết quả
9 2019142122633084408 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THANH LAM Sở Tư pháp 01/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
10 2019142122665025958 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ ĐÌNH TRƯỞNG Sở Tư pháp 01/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
11 2019142122697102154 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM TRUNG KIÊN Sở Tư pháp 04/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
12 2019142122729033254 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TIẾN Sở Tư pháp 04/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
13 2019142122761033354 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN DỰ Sở Tư pháp 05/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
14 2019142122793103331 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Sở Tư pháp 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019142122824090137 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN QUỲNH Sở Tư pháp 07/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả