Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142122683090526 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ THỊ BẮC Sở Tư pháp 04/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
2 2019142122715015650 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ HỒNG TOAN Sở Tư pháp 04/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
3 2019142122747093647 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LẠI TUẤN DƯƠNG Sở Tư pháp 05/03/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
4 2019142122778092232 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ HIỀN Sở Tư pháp 06/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
5 2019142122811035114 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG BÌNH ĐẲNG Sở Tư pháp 06/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
6 2019142122842105033 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LAN Sở Tư pháp 07/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
7 2019142122876092956 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN VĂN THẮNG Sở Tư pháp 08/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
8 2019142122906085338 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ QUANG HÙNG Sở Tư pháp 11/03/2019 29/03/2019 Đã trả kết quả
9 2019142122939110806 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN DUY LINH Sở Tư pháp 11/03/2019 29/03/2019 Đã trả kết quả
10 2019142122971081438 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯU HỒNG NGỌC Sở Tư pháp 12/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
11 2019142123003022309 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ VĂN HÒA Sở Tư pháp 12/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
12 2019142123034103434 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ YÊN Sở Tư pháp 13/03/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả
13 2019142123067103304 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN XUÂN ĐỨC Sở Tư pháp 14/03/2019 03/04/2019 Thụ lý xong
14 2019142123098085643 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN TRUNG HIẾU Sở Tư pháp 15/03/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
15 2019142123130033640 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN THỊ LINH Sở Tư pháp 15/03/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả