Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.12.11.019 LÊ THỊ HOÀI, thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/12/2018 13/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.12.12.028 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ LỰU, Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/12/2018 15/01/2019 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.12.13.024 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng NGUYỄN HỒNG THINH (NGUYỄN THỊ HƯƠNG, NGUYỄN THỊ MỲ, PHẠM CÔNG THÂU), Nguyên Xá, Lam Cầu, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/12/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.12.14.003 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN MƯỜI, NGUYỄN THỊ THÁI, Tư Cương, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/12/2018 27/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.12.14.035 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM TIẾN BẮC, VÚ THỊ LỰ, Bương Hạ Tây, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.12.17.020 ĐỖ THỊ GẤM, Thôn Cổ Đẳng, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/12/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.18.022 VŨ THỊ TÔ, Bình ngọc, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/12/2018 24/01/2019 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.19.012 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước NGUYỄN THỊ CÚC, Thôn Tân Dân, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0904163610 UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/12/2018 27/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.20.003 PHẠM TIẾN BỘT, BÙI THỊ HOẠ, Đông Hồng, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/12/2018 28/01/2019 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.12.21.003 NGUYỄN VĂN SỸ, NGUYỄN THỊ LOAN, Quan Đinh Bắc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 29/01/2019 Đã trả kết quả
11 201918992665104610 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc LÊ THỊ THÚY NINH Sở Y tế 18/01/2019 21/02/2019 Đã trả kết quả
12 201918992697085323 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Bùi Thị Nhàn Sở Y tế 05/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
13 201918992730034818 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược PHẠM THỊ LAN Sở Y tế 21/03/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
14 201918992761085614 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với giấy chứng nhận có thời hạn) Trần Thị Hải Vân Sở Y tế 03/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
15 201918992793023623 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Đinh Thị Vân Nhàn Sở Y tế 23/04/2019 23/05/2019 Đã trả kết quả