Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019261407478101604 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Trung Kiên UBND Huyện Thái Thụy 22/08/2019 17/09/2019 Đang thụ lý
2 2019261407510085958 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Trọng Đăng UBND Huyện Thái Thụy 04/09/2019 23/10/2019 Đang thụ lý
3 2019261407542023952 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đàm Văn Ngoan UBND Huyện Thái Thụy 29/08/2019 13/09/2019 Đang thụ lý
4 2019261407574093108 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Thị Dùng UBND Huyện Thái Thụy 04/09/2019 18/09/2019 Đang thụ lý
5 2019261407606032827 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Chiều UBND Huyện Thái Thụy 05/09/2019 19/09/2019 Đang thụ lý
6 2019261407638100817 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Hộ Ông Nguyễn Văn Thú UBND Huyện Thái Thụy 09/09/2019 19/09/2019 Đang thụ lý
7 2019261407670032052 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đặng Văn Biên UBND Huyện Thái Thụy 10/09/2019 29/10/2019 Đang thụ lý
8 2019261407701040722 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Ngòi UBND Huyện Thái Thụy 12/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
9 201969413541015149 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NHỮ ĐÌNH QUẢNG Sở Giao thông Vận tải 21/05/2019 28/05/2019 Thụ lý xong
10 201969413574093256 Cấp lại Giấy phép lái xe PHẠM VĂN PHONG Sở Giao thông Vận tải 22/05/2019 22/07/2019 Thụ lý xong
11 201969413604075154 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Ngô Thị Quy Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
12 201969413636025149 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lê Tuấn Anh Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
13 201969413668105201 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Xuân Quang Sở Giao thông Vận tải 24/05/2019 15/08/2019 Thụ lý xong
14 201969413700085643 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp VŨ THỊ NỤ Sở Giao thông Vận tải 27/05/2019 03/06/2019 Thụ lý xong
15 201969413735040237 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT CP VT CK ô tô Quỳnh Hưng Sở Giao thông Vận tải 27/05/2019 30/05/2019 Đã trả kết quả