Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.24.H54.2018.10.12.019 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực NGUYỄN VĂN DỤNG, Chí Cường, Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 12/10/2018 16/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.15.027 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân PHẠM NGỌC KHÁNH, Thôn Trung Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.16.015 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ NGỌC TRUNG, Thôn Thanh Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 16/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.17.025 Đăng ký giao dịch bảo đảm LÊ VĂN THÀNH, Thôn Hưng Đạo, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.24.H54.2018.10.17.058 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực ĐÀO DANH NGỌC, Nam Đông Bắc, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 19/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.18.027 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ THOA, Khu 3, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0376283989 UBND Huyện Tiền Hải 18/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.19.033 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN DUY VIỆT - TÔ ĐÌNH QUYÊN, thôn Trung Tiến UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.22.007 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN LINH, Thôn Phương Trạch Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
9 00.24.H54.2018.10.22.039 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN VĂN VANG, Đại Đồng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
10 00.24.H54.2018.10.22.071 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng TRẦN QUỐC ĐẠT, Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
11 00.24.H54.2018.10.22.103 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ TRẦN VĂN NAM, Thường Kiệt, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
12 00.24.H54.2018.10.22.135 Đăng ký giao dịch bảo đảm TÔ ĐÌNH TÚ, Thôn Lạc Thành Nam, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
13 00.24.H54.2018.10.23.025 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN BÁI, Thôn Đòng Châu Nội, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
14 2019261405278081534 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Nguyễn Văn Chư UBND Huyện Thái Thụy 16/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
15 2019261405314030659 Đăng ký giao dịch bảo đảm Vũ Mạnh Trưởng UBND Huyện Thái Thụy 17/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả