Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142127593030916 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ LÂM ANH Sở Tư pháp 09/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
2 2019142127625103908 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN PHƯƠNG THẢO Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Thụ lý xong
3 2019142127658071959 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN DUY TÚ Sở Tư pháp 13/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
4 2019142127689034619 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN SƠN Sở Tư pháp 13/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
5 2019142127721013836 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THÀNH HƯNG Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
6 2019142127752091215 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ HUYỀN Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
7 2019142127784085653 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LIÊN Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
8 2019142127816030033 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HỒNG Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
9 2019142127848095145 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM HẢI DƯƠNG Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
10 2019142127880083618 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN KHOÁI Sở Tư pháp 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
11 2019142127914024445 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THẾ HUẤN Sở Tư pháp 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
12 2019142127943022603 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HỮU TRƯỜNG Sở Tư pháp 21/08/2019 11/09/2019 Đã trả kết quả
13 2019142127975021537 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN MẠNH Sở Tư pháp 22/08/2019 12/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019142128007100839 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TỐNG THỊ NGỌC DUNG Sở Tư pháp 23/08/2019 13/09/2019 Đã trả kết quả
15 20192221912169074226 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cao Văn Chuân (Phú) UBND Huyện Hưng Hà 21/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả