Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20196566884083943 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép. CTy TNHH TM và VT Hoàng Tuấn Đạt Sở Giao thông Vận tải 25/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả
2 20196566886085149 : Cấp lại phù hiệu xe tuyến cố định XN vận tải 27-7 Sở Giao thông Vận tải 25/01/2019 30/01/2019 Đã trả kết quả
3 20196566887103401 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô. Cty TNHH TM TH Chương Hoàn Sở Giao thông Vận tải 25/01/2019 31/01/2019 Thụ lý xong
4 20196567150042413 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Lưu Xuân Đông Sở Giao thông Vận tải 19/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
5 20196567151091814 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH VT Bộ Đức Thành Sở Giao thông Vận tải 20/03/2019 25/03/2019 Thụ lý xong
6 20196567152092534 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT CP Hoàng Hà Sở Giao thông Vận tải 20/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
7 20196567153093401 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTy TNHH Đại Long Sở Giao thông Vận tải 20/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
8 201969410076081710 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN QUYỀN Sở Giao thông Vận tải 30/01/2019 13/02/2019 Thụ lý xong
9 201969410078084649 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng Trần Mạnh Hùng Sở Giao thông Vận tải 30/01/2019 02/05/2019 Thụ lý xong
10 201969410079090934 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng NGUYỄN THỊ HUYỀN Sở Giao thông Vận tải 30/01/2019 30/03/2019 Thụ lý xong
11 201969410080092637 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ HUỆ Sở Giao thông Vận tải 30/01/2019 13/02/2019 Thụ lý xong
12 201969410080092709 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Mai Văn Uẩn Sở Giao thông Vận tải 30/01/2019 13/02/2019 Thụ lý xong
13 2019142124417092257 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ VĂN OANH Sở Tư pháp 02/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả
14 2019142124418093015 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THẾ ANH Sở Tư pháp 02/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả
15 2019142124419093537 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM XUÂN NGUYỆN Sở Tư pháp 02/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả