Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019212234943085919 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị Hường UBND Huyện Đông Hưng 09/07/2019 27/08/2019 Thụ lý xong
2 2019212234944090324 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Huy Ngân UBND Huyện Đông Hưng 09/07/2019 27/08/2019 Thụ lý xong
3 2019142126744015858 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ CÚC Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
4 2019142126745020012 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ ĐỨC KHỞI Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
5 2019142126746021729 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG THỊ GIANG Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
6 2019142126747022628 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN ĐỨC Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Thụ lý xong
7 2019142126748023347 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN THỊ KHÁNH VÂN Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
8 2019142126749024326 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ DUY THỌ Sở Tư pháp 12/07/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả
9 2019261442726041228 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn Giang UBND Huyện Thái Thụy 24/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
10 2019261442727041254 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hiền UBND Huyện Thái Thụy 24/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
11 2019261442728041326 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Quang Cường UBND Huyện Thái Thụy 24/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
12 2019261442729041352 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lã UBND Huyện Thái Thụy 24/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
13 2019261442730041419 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đỗ Quốc Vịnh UBND Huyện Thái Thụy 24/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
14 2019261442731041452 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Viết Thủy UBND Huyện Thái Thụy 24/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
15 2019261468391083930 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 06 đối tượng: Đinh Văn Quân, Đỗ Ngọc Huyên, Đỗ Minh Túy, Đỗ Phúc Cương, Hà Thị Thoa, Phạm Thị Nguyệt, xã Thái Học. Đỗ Văn Thông UBND Huyện Thái Thụy 02/12/2019 10/12/2019 Đã trả kết quả