Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221910328072456 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Duy Xuyên (Huệ) UBND Huyện Hưng Hà 26/03/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
2 2019142128090082124 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ HUY VŨ Sở Tư pháp 27/08/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
3 2019142128091083233 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI Sở Tư pháp 27/08/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
4 2019142128091083810 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯU QUỐC TRIỀU Sở Tư pháp 27/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
5 2019142128092084212 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN XUÂN HIẾU Sở Tư pháp 27/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
6 2019142128093084312 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LOAN Sở Tư pháp 27/08/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
7 2019142128094085418 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ MAI ANH Sở Tư pháp 27/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
8 2019142125580085842 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN THÀNH Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
9 2019142125581090326 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN BÌNH AN Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
10 2019142125582090736 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ ĐẮC VƯỜNG Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
11 2019142125583092343 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO VĂN TIỀN Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
12 2019142125584092425 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ THUẬN Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
13 2019142125585093453 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI NGỌC CHÂU Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
14 2019212234777044039 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Minh Ngọc UBND Huyện Đông Hưng 23/04/2019 14/06/2019 Thụ lý xong
15 2019212234778044146 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Văn Hiếu UBND Huyện Đông Hưng 23/04/2019 14/06/2019 Thụ lý xong