Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.19.H54.2018.10.02.001 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. NGUYỄN VĂN A, Xóm 1, Phường Hoàng Diệu, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình UBND Thành phố Thái Bình 02/10/2018 16/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.19.H54.2018.10.02.003 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐỖ QUỐC HƯNG, Lô 21.39 đường số 6 khu đô thị Trần Lãm Tổ 37, Phường Trần Lãm, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0917467222 UBND Thành phố Thái Bình 02/10/2018 05/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.19.H54.2018.10.02.004 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐỖ QUỐC HƯNG, Lô 21.29, đường số 6, Khu ĐT Trần Lãm, tô 37, Phường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0917467221 UBND Thành phố Thái Bình 02/10/2018 05/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.19.H54.2018.10.03.001 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh ĐỖ QUỐC HƯNG, Lô 21.39 đường số 6 khu đô thị Trần Lãm Tổ 37, Phường Trần Lãm, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0917467222 UBND Thành phố Thái Bình 03/10/2018 08/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.19.H54.2018.10.05.001 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường NGUYỄN THỊ QUẾ AN, Số 619E, tổ 38, Phường Quang Trung, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0919000566 UBND Thành phố Thái Bình 05/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.19.H54.2018.10.05.004 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường NGUYỄN HỮU QUÂN, Số 404, Lý Bôn, tổ 19, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0978681238 UBND Thành phố Thái Bình 05/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.19.H54.2018.10.05.006 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch LÊ THỊ LỰU, Tổ 01, Xã Vũ Chính, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình UBND Thành phố Thái Bình 05/10/2018 09/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.19.H54.2018.10.05.008 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. PHÙNG VĂN MINH, Lô 213, Khu đô thị Kỳ Bá, tổ 49, Phường Kỳ Bá, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0947173222 UBND Thành phố Thái Bình 05/10/2018 19/10/2018 Đã trả kết quả
9 00.19.H54.2018.10.05.009 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LƯU THỊ THÙY, Số 05, Phố Phan bá Vành, Tổ 40,, Phường Kỳ Bá, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0973209216 UBND Thành phố Thái Bình 05/10/2018 10/10/2018 Đã trả kết quả
10 00.20.H54.2018.10.25.016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. NGUYỄN THỊ NGÂN, 1, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
11 00.20.H54.2018.10.25.017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. NGUYỄN VĂN MAU, 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
12 00.20.H54.2018.10.25.018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. MAI THỊ LUẬT, 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
13 00.19.H54.2018.10.08.001 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh CHU HUY THAO, Thôn Trung Nghĩa, Xã Đông Hòa, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0984529712 UBND Thành phố Thái Bình 08/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
14 00.19.H54.2018.10.08.002 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước ĐỖ MINH NGUYỆT, Số D 34 đường số 4, khu Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 0987560123 UBND Thành phố Thái Bình 08/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
15 00.19.H54.2018.10.08.003 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh LE ANH NGOC, Số 01, Ngõ 133, Đường Trần Thái Tông, Tổ 19, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0917372222 UBND Thành phố Thái Bình 08/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả