Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.08.006 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. NGUYỄN VĂN NHUẬN, thôn Bình Trật Nam, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 08/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.09.026 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN VĂN HÙNG 034060000992 NGUYỄN THỊ THẢO 961/395,1 TỜ 22, Thượng Phúc, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0972121263 UBND Huyện Kiến Xương 09/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.11.009 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu VŨ THỊ HƯƠNG 301/249,4 TỜ 13, Thống Nhất, Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 11/10/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.12.021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "BÙI XUÂN TIẾN BÙI THỊ TUYẾT NTC TỪ BỐ MẸ BÙI VĂN TUẦN TRẦN THỊ SÁP 145/228,8 TỜ 10 - CK837246", Mộ Đạo 3, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0912822612 UBND Huyện Kiến Xương 12/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.15.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "MAI NGỌC THƯỢNG 151195623 PHẠM THỊ HOÀI NCN PHẠM XUÂN THẮNG PHẠM THỊ NA 612/100/14 - CK837908", Tây Phú, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0915506292 UBND Huyện Kiến Xương 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.16.013 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân " NGUYỄN VĂN CHUNG VŨ THỊ SOI 1065/142,9/15- BE905710", Bình Trật Nam, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01627761304 UBND Huyện Kiến Xương 16/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
7 2019142127518082344 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THÙY LINH Sở Tư pháp 08/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
8 2019142127550080119 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ NGỌC CHÂU Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
9 2019142127582103051 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN HUỆ Sở Tư pháp 09/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
10 2019142127613093758 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HIỀN Sở Tư pháp 12/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
11 2019142127645033157 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM XUÂN CHIẾN Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Thụ lý xong
12 2019142127677015923 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VIẾT LIỆU Sở Tư pháp 13/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
13 2019142127708092252 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI ĐĂNG PHÚC Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
14 2019142127741073812 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ VĂN THÀNH Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
15 2019142127773073040 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HIỀN Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả