Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201918233378014804 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BVĐK Thành phố Sở Y tế 25/07/2019 14/08/2019 Thụ lý xong
2 201918233410032050 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đỗ Thị Quỳnh Sở Y tế 07/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
3 201918233442024401 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Nguyễn Ngọc Tuấn Sở Y tế 22/08/2019 19/09/2019 Đã trả kết quả
4 201918233476043232 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN VĂN ĐỨC Sở Y tế 04/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
5 201918233508102938 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI Sở Y tế 18/09/2019 15/10/2019 Thụ lý xong
6 20191824010041605 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY DŨNG Sở Y tế 05/07/2019 11/07/2019 Thụ lý xong
7 201918992610015007 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HÒA Sở Y tế 04/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả
8 201918992642083145 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Phạm Xuân Huy Sở Y tế 15/01/2019 18/02/2019 Đã trả kết quả
9 201918992675104212 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Nguyễn Thị Hải Yến Sở Y tế 24/01/2019 27/02/2019 Đã trả kết quả
10 201918992707104038 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. NGUYỄN THỊ THUẤN Sở Y tế 11/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
11 201918992739102118 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ MÁT Sở Y tế 25/03/2019 19/04/2019 Thụ lý xong
12 2019261405900095240 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào Quang Hồng UBND Huyện Thái Thụy 03/04/2019 17/04/2019 Đang thụ lý
13 2019261405932031655 Đăng ký biến động Vũ Hữu Diển UBND Huyện Thái Thụy 05/04/2019 12/04/2019 Đã trả kết quả
14 2019261405965022631 Đăng ký biến động Trịnh Thị Xuyền UBND Huyện Thái Thụy 09/04/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
15 2019261405997030712 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bùi Trường Giang UBND Huyện Thái Thụy 11/04/2019 12/04/2019 Đã trả kết quả