Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.12.14.035 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM TIẾN BẮC, VÚ THỊ LỰ, Bương Hạ Tây, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.12.17.020 ĐỖ THỊ GẤM, Thôn Cổ Đẳng, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/12/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.12.18.022 VŨ THỊ TÔ, Bình ngọc, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/12/2018 24/01/2019 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.12.19.012 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước NGUYỄN THỊ CÚC, Thôn Tân Dân, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0904163610 UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/12/2018 27/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.12.20.003 PHẠM TIẾN BỘT, BÙI THỊ HOẠ, Đông Hồng, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/12/2018 28/01/2019 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.12.21.003 NGUYỄN VĂN SỸ, NGUYỄN THỊ LOAN, Quan Đinh Bắc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 29/01/2019 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.21.035 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. THÔN BẮC SƠN XÃ QUỲNH THỌ, Thôn Bắc Sơn, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.21.067 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con VŨ HỒNG PHONG (NGUYỄN THỊ SIM), Sơn Hà, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 02/01/2019 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.24.012 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) VŨ ĐÌNH SỸ, HOÀ THỊ THẠNH, Việt Thắng, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/12/2018 07/01/2019 Đã trả kết quả
10 00.24.H54.2018.10.03.003 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực TÔTHỊ DUNG, Thôn Đông, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 03/10/2018 05/10/2018 Đã trả kết quả
11 00.24.H54.2018.10.08.003 Đăng ký giao dịch bảo đảm VŨ VĂN ĐỊNH, Thôn Vĩnh Trung, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0936723689 UBND Huyện Tiền Hải 08/10/2018 09/10/2018 Đã trả kết quả
12 00.24.H54.2018.10.09.001 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân LƯƠNG VĂN KHIÊM, Thôn Nguyệt Lũ, Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 09/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
13 00.24.H54.2018.10.09.033 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN XUÂN HỮU, Thôn Lê Lợi, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0977811259 UBND Huyện Tiền Hải 09/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
14 00.24.H54.2018.10.10.012 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM THỊ THÚY, Thôn Nội Lang Bắc, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 10/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
15 00.24.H54.2018.10.11.005 Đăng ký giao dịch bảo đảm VŨ THỊ HỒNG, Thôn Phụ Thành, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 11/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả