Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201917911564084439 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng- Công ty TNHH 27.7 Xuân Bắc Công ty TNHH 27.7 Xuân Bắc Sở Xây dựng 04/07/2019 17/07/2019 Dừng bổ sung
2 201917911598094908 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng- Công ty TNHH SXĐT-XNK Việt Hàn tại Đông La, Đông Hưng Phùng Anh Tuấn- Công ty TNHH SXĐT-XNK Việt Hàn Sở Xây dựng 12/08/2019 23/08/2019 Dừng bổ sung
3 201917911633020844 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng khu đất ở và sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng KCN và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp Sông Trà-Công ty Cổ phần KCN Sông Trà Công ty Cổ phần KCN Sông Trà Sở Xây dựng 13/09/2019 17/10/2019 Thụ lý xong
4 201918100780041418 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm CƠ SỞ CHẾ BIẾN MEN RƯỢU THẾ DUY Sở Y tế 19/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
5 201918100812021232 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống NHÀ HÀNG GOGI HOUSE VINCOM THÁI BÌNH (thu phí 700.000) Sở Y tế 10/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
6 201918232816021300 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm Dịch Vụ trồng răng Tân Tiến Sở Y tế 04/01/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
7 201918232849103744 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Đức Thiêm Sở Y tế 18/01/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
8 201918232881110313 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam BÙI THỊ HƯƠNG Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
9 201918232913083448 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Ngọc Chiến Sở Y tế 01/02/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
10 201918232946014206 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam VŨ THỊ THU Sở Y tế 20/02/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
11 201918232979032219 Cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Thị Nhuần Sở Y tế 25/02/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
12 201918233010040928 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Vũ Cao Tùng Sở Y tế 07/03/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
13 201918233043024320 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ NHÀN Sở Y tế 20/03/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả
14 201918233076014626 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Bùi Tiến Sơn Sở Y tế 29/03/2019 23/05/2019 Đã trả kết quả
15 201969415221024331 Cấp lại Giấy phép lái xe NINH VĂN TRIỀU Sở Giao thông Vận tải 11/07/2019 11/09/2019 Thụ lý xong