Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.26.016 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN QUANG HƯNG, lê xá, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.26.048 NGUYỄN KHẮC DIỆP, Thôn Sơn Hòa, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.26.080 NGUYỄN KHẮC DIỆP, a, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.29.020 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN DOÃN TỨ, a, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.30.012 NGUYỄN THỊ MAI, A, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.30.044 NGUYỄN THỊ C, Hoàng xá, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.30.076 NGUYỄN THỊ A, Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.01.009 VŨ VĂN TUẤN, HY HÀ, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.01.041 NGUYEN THỊ AN, ky trang, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.01.074 NGUYỄN VĂN QUANG, VŨ THỊ NHẬT, Thôn Phụng Công, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.02.028 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, Thôn Đồng Tâm, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 Đang thụ lý
12 00.23.H54.2018.11.02.060 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng NGÔ DUY TUẤN (TRẦN THỊ NÊN, Tân Dân, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 13/11/2018 Đã trả kết quả
13 00.23.H54.2018.11.06.003 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VIẾT SÁNG, PHẠM THỊ LIÊN, Minh Đức, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
14 201918993191103929 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc CN CTCPDP HÀ TÂY TẠI THÁI BÌNH Sở Y tế 27/09/2019 31/10/2019 Dừng bổ sung
15 2019201024238082824 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mai Thị Thơm UBND Thành phố Thái Bình 21/01/2019 28/02/2019 Đang thụ lý