Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.16.043 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng MAI VĂN RẠNG (NGUYỄN ĐỨC LỘC, NGUYỄN BÁ LẠP), An Lạc 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.19.012 HOÀNG CÔNG THÀNH, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.19.044 LÊ THỊ VÃNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.20.016 LÊ SỸ CHIỂU, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.21.011 NGUYỄN THỊ NHÃN, thôn Minh Đức, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.21.043 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN DUY THẮNG, NGUYỄN THỊ LỊCH, Đại Đồng, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.22.016 ĐỨC THỊ MÃO, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.22.048 NGUYỄN THỊ ĐIỂM, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.23.026 NGUYỄN THỊ MẰN, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.23.058 NGUYỄN THỊ NGÀ, thôn Đồng Soi, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.26.024 BÙI HỮU TÌNH, thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
12 201918992917110042 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ TÔ THỊ NGA Sở Y tế 13/06/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
13 201918992949024433 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt PHẠM THỊ KHÁNH Sở Y tế 26/06/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
14 201918992981100519 CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC NGUYỄN BÁ THIỆN Sở Y tế 08/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
15 201918993014031505 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ NGUYỄN THU HÀ Sở Y tế 16/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả