Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.10.005 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. HOÀNG VĂN THỤY, Thôn Nam Huân Bắc, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 10/10/2018 17/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.12.001 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM THỊ LÝ 710/160,9 TỜ 14 (XÓA+TC) - BL695113, Xuân Bảng, Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0913419317 UBND Huyện Kiến Xương 12/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.13.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "LƯƠNG XUÂN THIÊM 183284190 BÙI THỊ NGÂN NCN PHẠM THÀNH LONG NGUYỄN THỊ HIÊN 616/94,8 TỜ 20- CK837934", Đông Thành, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0977877036 UBND Huyện Kiến Xương 13/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.15.024 Đăng ký giao dịch bảo đảm LÊ THỊ XUYÊN HOÀNG VĂN THẮNG 632/299,7/20- BI100558, Tân Ấp, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 15/10/2018 16/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.17.010 Đăng ký giao dịch bảo đảm "PHẠM VĂN NĂM PHẠM THỊ TRINH (TC 10GCN ) - CK837759, 837760, CP106139, CP106138, CP106135, CK 837761, CP106137, CK837762, CP106134, CP106136", Đắc Chúng Trung, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0366227728 UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.17.042 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "HOÀNG XUÂN TOẢN 034087007017 NGUYỄN THỊ YẾN NCN BÙI VĂN THUẬN TRỊNH THỊ THE 46/100/1 - BH739842", Bắc Sơn, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.22.H54.2018.10.18.029 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu PHẠM THỊ THU THỦY 564/149.5/28 (ĐĐG), Đắc Chúng Trung, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0987474823 UBND Huyện Kiến Xương 18/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
8 201913151284021255 Đăng ký biến động đất đai do đổi tên Công ty (2 GCN tại KCN Tiền Hải) Công ty Cổ phần Videcor Sở Tài nguyên và Môi trường 02/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
9 201913151316040911 Đăng ký biến động bổ sung tài sản trên đất tại CCN Cửa Lân, huyện Tiền Hải Công ty TNHH TB Thắng Lợi Sở Tài nguyên và Môi trường 22/01/2019 15/02/2019 Đã trả kết quả
10 201913151348081819 Kê khai trước bạ tài sản trên đất Công ty Cổ phần công nghiệp Bắc Việt Sở Tài nguyên và Môi trường 01/03/2019 11/03/2019 Thụ lý xong
11 201913151380033230 Cấp tài sản trên đất tại KCN Tiền Hải Công ty TNHH đầu tư và phát triển ASAKI Việt Nam Sở Tài nguyên và Môi trường 01/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
12 201913151412021225 Cấp tài sản trên đất tại CCN Phong Phú Công ty TNHH sản xuất kinh doanh tổng hợp Thanh Loan Sở Tài nguyên và Môi trường 22/04/2019 22/05/2019 Thụ lý xong
13 201913151444021245 Đăng ký biến động bổ sung tài sản trên đất tại Phường Tiền Phong Công ty Cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà Sở Tài nguyên và Môi trường 14/05/2019 31/05/2019 Đã trả kết quả
14 201913151476080837 Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền Do đổi tên Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam Sở Tài nguyên và Môi trường 04/06/2019 12/06/2019 Đã trả kết quả
15 201913151508085221 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu về nhà ở cho người nhận chuyển nhượng của FBS Đỗ Văn Hiếu Sở Tài nguyên và Môi trường 26/06/2019 08/08/2019 Thụ lý xong