Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201978023151216101306 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Phạm Ngọc Hoàng 0975583180 Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/11/2019 07/11/2019 Đã trả kết quả
2 201978023151217101335 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Ngô Thị Tho 0398201987 Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/11/2019 07/11/2019 Đã trả kết quả
3 201978023151218101442 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Vũ Thị Duyến 0392818336 Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/11/2019 07/11/2019 Đã trả kết quả
4 201978023152880025448 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Chính, Quang, Hà Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/12/2019 19/12/2019 Đã trả kết quả
5 201978023152881025806 ĐỔI MÃ THẺ BHYT KHA + HIỂN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/12/2019 19/12/2019 Đã trả kết quả
6 201978023152883030031 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Thành, Lâm Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/12/2019 19/12/2019 Đã trả kết quả
7 201978023152883030032 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Hoàng Thị Thanh Huyền Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/12/2019 18/12/2019 Đã trả kết quả
8 201978023152884030919 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) nguyễn hoàng thu phương Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/12/2019 19/12/2019 Đã trả kết quả
9 201978023148232073734 MẤT THẺ BHYT VŨ THỊ MÀO Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
10 201978023148233073828 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Thoa Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
11 201978023148235074012 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Văn Chính Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
12 201978023148236074638 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) hoàng ngọc sơn Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
13 201978023148236075023 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Lê Đình Chinh Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
14 201978023144186095016 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đặng Thị Lụa Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/07/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả
15 201978023144187095139 Cấp lại tờ rời BHXH do mất, hỏng (có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH huyện, thành phố) LÊ VĂN TUẤN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả