Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201969413203083652 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH VT Thủy Bộ Hải Hà Sở Giao thông Vận tải 09/05/2019 14/05/2019 Thụ lý xong
2 201969413203085228 Cấp lại Giấy phép lái xe NGUYỄN ANH ĐỨC Sở Giao thông Vận tải 09/05/2019 09/07/2019 Thụ lý xong
3 201969413203085716 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lê Minh Hiệu ( Đổi C) Sở Giao thông Vận tải 09/05/2019 16/05/2019 Thụ lý xong
4 20195533655024308 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Lê Hữu Định Sở Giáo dục và Đào tạo 17/07/2019 18/07/2019 Thụ lý xong
5 20195533656030100 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Lê Mạnh Cường Sở Giáo dục và Đào tạo 17/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
6 20195533657032704 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Nguyễn Thị Kiều Oanh Sở Giáo dục và Đào tạo 17/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
7 20195533658070825 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Ngô Thị Thúy Hằng Sở Giáo dục và Đào tạo 18/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
8 20195533659072642 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Bùi Nguyễn Hải Anh Sở Giáo dục và Đào tạo 18/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
9 20195533660074918 Chuyển trường đối với học sinh THPT từ các tỉnh, thành phố khác Nguyễn Đức Quảng Sở Giáo dục và Đào tạo 18/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
10 20196566723092031 : Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Hộ KDCT Nguyễn Ngọc Tấn Sở Giao thông Vận tải 07/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
11 20196566724092619 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTy TNHH TM và DV Đoàn Hoàng Linh Sở Giao thông Vận tải 07/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
12 20196566725101730 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTy TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh Sở Giao thông Vận tải 07/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
13 20196566726104232 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTy CP vận tải Cơ Khí Quỳnh Hưng Sở Giao thông Vận tải 07/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
14 20194828760103250 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Thái Bình Công ty TNHH thương mại Lô Hội Sở Công thương 22/04/2019 03/05/2019 Đã trả kết quả
15 20194828761081155 Cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 KV đăng ký doanh nghiệp tại địa phương. Nguyễn Thế Nhiệm - Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị điện Vinh Phát Sở Công thương 23/04/2019 09/05/2019 Đang thụ lý