Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.23.027 Hộ Vũ Ngọc Luân, Trần Hồng Tứ, Thôn Bồ Trang 2, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/10/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.24.010. Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Phạm Văn Lĩnh, Hà Thị Mơ, Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 16/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.24.026. Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN MEN ĐÉC, a, Xã An Quí, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.24.042. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGÔ DUY TUẤN(thôn Tân Dân xã Quỳnh Hưng), Thôn Tân Dân, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0385547321 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.24.058. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐINH GIA DƯƠNG(Thôn Đồng Phúc xã An Lễ), Thôn Đồng Phúc x, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0364803751 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.24.074. Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN CÔNG QUYỀN, a, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.25.015. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Đặng Văn Đằng, Phạm Thị Loan, Thôn Thượng Xá, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.26.010 Đăng ký giao dịch bảo đảm LƯƠNG VĂN LUẬT, a, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.26.042 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội TRẦN THÁI HÀ (ĐOÀN THỊ VIỆT), Thôn Trung , Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.10.26.074 NGUYỄN KHẮC DIỆP, thôn sơn hòa, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
11 201917911403102447 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng - Chùa Minh Tân, xã Đông Quý, Tiền Hải Chùa Minh Tân, xã Đông Quý, Tiền Hải Sở Xây dựng 25/02/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
12 201917911440030914 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Dự án cử hàng xăng dầu Hải Hà - Thụy Trình Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà Sở Xây dựng 09/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả
13 201917911473080858 Thẩm định; phê duyệt nhiệm vụ 1.500 khu nhà ở tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, TPTB UBND thành phố TB Sở Xây dựng 22/04/2019 21/05/2019 Thụ lý xong
14 201917911505102627 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng - Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình Sở Xây dựng 21/05/2019 24/06/2019 Thụ lý xong
15 201917911541102405 Thẩm định điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng- Công ty Cổ phần XD-VT Sông Hồng Công ty Cổ phần XD-VT Sông Hồng Sở Xây dựng 17/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả