Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20191072512110347 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên năm 2018 Nguyễn Thị Chuyển,Ngân Hàng TMCP ngoại Thương Chi NHánh Thái BÌnh Sở Nội vụ 10/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả
2 20191072544093818 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Hoàng THị Minh Huệ, Công Ty xổ số Kiến Thiết Sở Nội vụ 16/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
3 20191072576021303 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên năm 2018 Hà Mạnh Cường, Bưu Chính Viễn Thông Sở Nội vụ 18/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
4 20191072608043717 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên năm 2018 Bùi Thị Như Quỳnh Sở Nội vụ 21/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
5 20191072640090012 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên cho tập thể và cá nhân ngành giáo dục huyện Kiến xương năm 2019 Ngô Văn Quang, Phòng Giáo dục Kiến Xương Sở Nội vụ 19/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
6 201911208359075105 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hạ tầng giống thủy sản Thái Đô, huyện Thái Thụy UBND huyện Thái Thụy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/01/2019 23/01/2019 Thụ lý xong
7 201911208402041225 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. BQL DA ĐTXD Các công trình NNPTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/05/2019 19/06/2019 Thụ lý xong
8 201911208436022829 Thẩm định dự án (hoặc thiết kế cơ sở) và thẩm định điều chỉnh dự án (hoặc thiết kế cơ sở) đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thẩm định phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư XDCT nâng cấp tuyến đê biển kết hợp giao thông tỉnh Thái Bình. BQL DA ĐTXD Các công trình NNPTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/08/2019 23/09/2019 Thụ lý xong
9 2019142126157110634 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài HE FANG JIAO Sở Tư pháp 21/06/2019 11/07/2019 Đã trả kết quả
10 2019142126189082153 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN BÁ THẮNG Sở Tư pháp 24/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
11 2019142126223110512 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ TÚ ANH Sở Tư pháp 24/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
12 2019142126254091030 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LẠI HUY HOÀNG Sở Tư pháp 25/06/2019 08/07/2019 Thụ lý xong
13 2019142126285082658 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ NHÀI Sở Tư pháp 26/06/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
14 2019142126317015525 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯU NGỌC DŨNG Sở Tư pháp 26/06/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
15 2019142126350103532 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH Sở Tư pháp 27/06/2019 10/07/2019 Thụ lý xong