Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.24.014 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Đắc Thạnh, Vũ Thị Dựu, Thôn Ngọc TIến , Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 16/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.24.030 Đăng ký giao dịch bảo đảm BÙI THỊ BÊ, a, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.24.046 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN HỮU TUÂN(THÔN BỒ TRANG 3 XÃ QUỲNH HOA), tHÔN BỒ TRANG 3, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0989630716 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.24.062 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ VĂN KÍCH(Thôn La Vân 2 xã Quỳnh Hồng), Thôn La Vân 2 , Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0983517988 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.25.003 Nguyễn Duy Tuấn, Phạm Thị Lựu, Thôn Ngọc Quế 3, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 30/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.25.019 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Trần Xuân Thiều, Nguyễn Thị Tươi, Thôn Đông Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.26.017 Đăng ký giao dịch bảo đảm LƯU XUÂN HẠNH, a, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.26.049 NGUYỄN KHẮC DIỆP, thôn Sơn Hòa, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.26.081 NGUYỄN KHẮC DIỆP, a, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.10.29.021 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRỊNH CÔNG NĂM, a, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.10.30.013 TRẦN VĂN GIÁP, A, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.10.30.045 NGÔ VĂN THOAN, NGUYỄN THỊ ÚT, 1, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
13 201918233513033601 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Bệnh viện Phụ sản An Đức Sở Y tế 19/09/2019 20/11/2019 Thụ lý xong
14 20191824014025717 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM NAMCHARM Sở Y tế 19/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
15 201918992615022615 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. HOÀNG TRỌNG THÀNH Sở Y tế 04/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả