Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20196566905084940 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH DT XD & Thương Mai Nam Minh Sở Giao thông Vận tải 29/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả
2 20196566937015148 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTy TNHH TM và V Gia Bảo Minh Sở Giao thông Vận tải 11/02/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
3 20196566970094927 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTy TNHH Thảo Minh Sở Giao thông Vận tải 18/02/2019 21/02/2019 Đã trả kết quả
4 20196567002020954 Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (đối với phương tiện vận tải thương mại) Công ty TNHH DVTM Vt Phương Gầy Sở Giao thông Vận tải 22/02/2019 27/02/2019 Đã trả kết quả
5 20196567034103437 : Cấp lại phù hiệu xe tải Cty TNHH KD TM Đức Hưng Sở Giao thông Vận tải 28/02/2019 05/03/2019 Đã trả kết quả
6 20196567067040202 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Công ty TNHH DVTM DL Tân Sơn Sở Giao thông Vận tải 05/03/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
7 20196567099075408 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt HTX TM DV Bông Sen Chi Nhánh Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
8 20196567133083230 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Hộ KDVT Nguyễn Tùng Mậu Sở Giao thông Vận tải 15/03/2019 20/03/2019 Đã trả kết quả
9 20196567165035639 : Cấp lại phù hiệu xe tải Cty CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng Sở Giao thông Vận tải 21/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
10 201978023136549034617 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Thuý Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 11/03/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
11 201978023136579092559 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Hoàng Văn Kiên Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/03/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
12 201978023136612104750 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đặng Hoàng Huy Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
13 201978023136642031138 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Hoàng Thị Đào Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/03/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
14 201978023136677074244 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện HOÀNG THỊ LÝ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 13/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
15 201978023136708101948 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM THỊ THU Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 13/03/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả