Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20191145290042204 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Phạm Văn Ninh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
2 20191147522084804 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y Trần Văn Huy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/06/2019 17/06/2019 Thụ lý xong
3 201911481030034109 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Phạm Văn Phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả
4 201911481062095047 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Trương Hoàng Phong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/08/2019 07/08/2019 Thụ lý xong
5 20191148915091653 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương (01 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/01/2019 29/01/2019 Thụ lý xong
6 20191148947030730 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Công ty XNK Nghêu Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/03/2019 28/03/2019 Thụ lý xong
7 20191148980021145 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/05/2019 15/05/2019 Thụ lý xong
8 20191150391013203 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Ngô Văn Thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/01/2019 22/01/2019 Thụ lý xong
9 20191150423091941 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Ngô Văn Thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/04/2019 17/04/2019 Thụ lý xong
10 20191150454035853 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Vũ Văn Hồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/06/2019 19/06/2019 Thụ lý xong
11 20191151118022312 Cấp phép và gia hạn cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ, để khơi thông, hút bùn và phù sa tại khu vực ống hút trạm bơm cấp I, Nhà máy nước sạch liên 7 xã tại xx Minh Tân, huyện Hưng Hà Công ty TNHH Xuân Lan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/05/2019 28/05/2019 Đang thụ lý
12 20191152921073454 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đặng Xuân Thưởng (TB.90198.TS) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/06/2019 27/06/2019 Thụ lý xong
13 201912238103032209 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Hội Nông Dân tỉnh Thái Bình Sở Tài chính 07/08/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
14 20191223836024707 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình Sở Tài chính 06/06/2019 12/06/2019 Đã trả kết quả
15 20191223865030717 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thái Bình Sở Tài chính 02/07/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả