Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.10.011 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. NGUYỄN VĂN QUANG, Thôn Ái Quốc, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 10/10/2018 17/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.12.007 Đăng ký giao dịch bảo đảm BÙI THỊ GẤM ĐỖ VĂN GIANG (TC)215/381,5 TỜ 13 - CP106457, Khả Phú, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0336675003 UBND Huyện Kiến Xương 12/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.13.008 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "BÙI QUANG KHẢI 034051001334 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG NCN TRƯƠNG VĂN NĂM TRẦN THỊ THÙY ONT553/100/8- CK837595", Hưng Đạo , Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0977877036 UBND Huyện Kiến Xương 13/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.15.030 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "ĐỖ VĂN DUÂN NGUYỄN THỊ HIỀN NCN BÙI KIÊN GIANG TRƯƠNG THỊ THỦY 556/100/20- CC043978 ", Hưng Đạo, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.17.016 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. LE THI HIEN, DUONG LIEU 2, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.18.003 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "BÙI MẠNH SƠN 025310726 NGUYỄN THỊ CÚC NTK BỐ MẸ NGUYỄN HỮU ĐOÁI 340/105,6/15 - BG762867", Đồng Vân , Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0966232962 UBND Huyện Kiến Xương 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
7 2019142126729084322 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TUẤN SƠN Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
8 2019142126761032141 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN LẬP Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
9 2019142126793103137 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ XUÂN VŨ Sở Tư pháp 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
10 2019142126826091209 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ NGUYỆT Sở Tư pháp 16/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
11 2019142126858045859 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền TRỊNH THỊ QUỲNH ANH Sở Tư pháp 16/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
12 2019142126889024647 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HẢI Sở Tư pháp 17/07/2019 06/08/2019 Thụ lý xong
13 2019142126922080015 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN QUÝ NAM Sở Tư pháp 19/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
14 2019142126953022338 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN DUÂN Sở Tư pháp 19/07/2019 08/08/2019 Đã trả kết quả
15 2019142126985101545 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HẢI YẾN Sở Tư pháp 22/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả