Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.19.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "NGUYỄN THỊ LÊ NCN NTC NGUYỄN VĂN TRÌNH TRẦN THỊ KIM 343/221,3/21- BG703504", Quang Minh, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01674101826 UBND Huyện Kiến Xương 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.19.034 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "TRƯƠNG VĂN NGÂN KHÚC THỊ THU NCN VŨ VĂN GIÁP HOÀNG THỊ THỤC HIỀN 7834/111,5/17- CP106263", Giang Đông, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0972570829 UBND Huyện Kiến Xương 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.22.024 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHAN VĂN LÙNG PHAN THỊ NHUNG 339/396,7/17 BQ380368, Nguyệt Lâm 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0912822612 UBND Huyện Kiến Xương 22/10/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.23.018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "ĐÀO HỮU GIANG NGUYỄN THỊ OANH NCN NGUYỄN THÀNH NAM 556/141/18 CP106438", An Phúc, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0919991064 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.24.014 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. HOÀNG TUẤN ANH LÊ THỊ HOÀI NTK ONT259/288/14 AB641248, Bình Trật Bắc, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01627761304 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.25.002 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ HÒA 1292B/360 - H481342, Nam Huân Trung , Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
7 2019142123772022008 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO VĂN TOÀN Sở Tư pháp 08/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
8 2019142123805085728 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG ĐỨC TRUNG Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
9 2019142123836083805 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO THỊ LINH TRANG Sở Tư pháp 10/04/2019 06/05/2019 Đã trả kết quả
10 2019142123869092921 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN THUẦN Sở Tư pháp 11/04/2019 07/05/2019 Thụ lý xong
11 2019142123900082628 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ VĂN LONG Sở Tư pháp 12/04/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
12 2019142123932012052 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HOẠCH Sở Tư pháp 12/04/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
13 2019142123964035704 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài WANG MANSI Sở Tư pháp 12/04/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
14 2019142123997103623 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRỊNH VĂN HUẤN Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
15 2019142124028080802 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN THỰC Sở Tư pháp 17/04/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả