Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.12.06.025 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN KHẢ, Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0984943338 UBND Huyện Đông Hưng 06/12/2018 20/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.12.14.021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN VĂN KIÊN, Thôn Thuần Túy, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0988128115 UBND Huyện Đông Hưng 14/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.12.19.017 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ THỊ VINH, Thôn Đống Năm, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0934309917 UBND Huyện Đông Hưng 19/12/2018 03/01/2019 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.12.25.021 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. NGUYỄN THỊ NGA(Chi cục thi hành án dân sự), tổ 9, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 25/12/2018 09/01/2019 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.12.27.015 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. VŨ HÙNG CƯỜNG(Tiểu học Minh Châu), thôn Thọ Nam, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 27/12/2018 14/01/2019 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.08.003 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. ĐỖ QUYẾT THẮNG, Thôn Đồng Vân, Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 08/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
7 20191145304033332 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Công ty CP TEN GROUP Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/09/2019 25/09/2019 Thụ lý xong
8 20191147526100131 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Đặng Ngọc Hương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/08/2019 06/09/2019 Thụ lý xong
9 201911481024034912 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/06/2019 25/06/2019 Thụ lý xong
10 201911481056085604 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/07/2019 31/07/2019 Thụ lý xong
11 201911481088081851 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Nguyễn Minh Tuấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/08/2019 29/08/2019 Thụ lý xong
12 201911481121033719 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Phan Thanh Mạnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/09/2019 30/09/2019 Thụ lý xong
13 20191148925034843 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Công ty XNK Nghêu Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/02/2019 27/02/2019 Thụ lý xong
14 20191148957075458 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Nguyễn Minh Tuấn (01 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/04/2019 11/04/2019 Thụ lý xong
15 20191148990110402 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong