Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.25.009 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN ĐỨC HOÀNG XÓA H 564651, An Đông, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01673568404 UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.26.019 Đăng ký giao dịch bảo đảm BÙI VĂN TRỊ PHẠM THỊ THU HIỀN 592/120,1/16 CH471247, Quang Trung, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.08.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền NGUYỄN VĂN SÁNG, 5, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.08.034 NGUYỄN VĂN RỤ, 3, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 13/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.08.066 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền BÙI VĂN PHÚ, 2, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.09.004 Nguyễn Nhật Vui, Nguyễn Thị Thửa, Thôn Tiên Bá, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.09.036 Đăng ký giao dịch bảo đảm Đình Đức Thuỷ, Đinh Thị Liên, a, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/10/2018 10/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.10.030 Hộ Ngô Quang Điểu, Nguyễn Thị Ba, Thôn Lộng Khê 5, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/10/2018 13/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.11.037 Nguyễn Văn Cấp, Nguyễn Thị Thoai, Thôn Lương Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/10/2018 16/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.10.12.012 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN VĂN THỨC, NGUYỄN THỊ BÌNH, THôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.10.12.044 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN HÙNG HỢI, VŨ THỊ HẰNG, Tổ 3, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.10.16.005 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần PHAN ĐĂNG ĐẮC (NGUYỄN THỊ THÂN, NGUYỄN HỮU BẺM), Bồ Trang, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
13 20192221912095100938 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Thế Chi (Mơ) UBND Huyện Hưng Hà 13/08/2019 26/09/2019 Đang thụ lý
14 20192221912127104650 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Hợi UBND Huyện Hưng Hà 16/08/2019 29/08/2019 Đang thụ lý
15 2019222199637035540 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đinh Văn Dũng(Hà) UBND Huyện Hưng Hà 03/01/2019 16/01/2019 Đã trả kết quả