Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201917911366034152 Thẩm định bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng - Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam Sở Xây dựng 11/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
2 201917911398101640 Thẩm định điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Bến bãi kinh doanh VLXD - Hộ Gia đình ông Hà Văn Tung Hộ Gia đình ông Hà Văn Tung Sở Xây dựng 14/02/2019 25/02/2019 Đã trả kết quả
3 201917911432102559 Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Quy hoạch 1.500 khu dân cư tại khu dất sân thể thao tổ 24, phường Trần Lãm,TP TB-UBND thành phố Thái Bình UBND thành phố Thái Bình Sở Xây dựng 21/03/2019 24/04/2019 Thụ lý xong
4 201917911468103805 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-Công ty TNHH TM-DV vận tải Thành Quang Công ty TNHH TM-DV vận tải Thành Quang Sở Xây dựng 17/04/2019 03/05/2019 Đã trả kết quả
5 201917911500091819 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng- Kho bạc Nhà nước Đông Hưng - Kho bạc Nhà nước THái BÌnh Kho bạc Nhà nước THái BÌnh Sở Xây dựng 16/05/2019 29/05/2019 Thụ lý xong
6 201917911536082218 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Sở Xây dựng 12/06/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
7 201917911569095325 Thảm định Tổng mặt bằng- Giáo xứ Tây làng, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng Giáo xứ Tây làng, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng Sở Xây dựng 29/08/2019 12/09/2019 Đang thụ lý
8 201917911603031221 Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Vùng huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đến năm 2040- UBND huyện Quỳnh Phụ Nguyễn Đức Trung-UBND huyện Quỳnh Phụ Sở Xây dựng 10/09/2019 14/10/2019 Đang thụ lý
9 201917911635035848 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng- Chùa Phúc Lâm, Tự Tân, Vũ Thư Chùa Phúc Lâm, Tự Tân, Vũ THư Sở Xây dựng 16/09/2019 27/09/2019 Đang thụ lý
10 201969415289094101 Cấp lại Giấy phép lái xe Lâm Thị Nhung Sở Giao thông Vận tải 15/07/2019 16/09/2019 Thụ lý xong
11 201969415321043647 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đoàn Khả Đức Sở Giao thông Vận tải 15/07/2019 22/07/2019 Thụ lý xong
12 201969415353101743 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đỗ Văn Dũng Sở Giao thông Vận tải 16/07/2019 23/07/2019 Thụ lý xong
13 201969415385085451 Cấp lại Giấy phép lái xe Bùi Xuân Quang Sở Giao thông Vận tải 17/07/2019 17/09/2019 Thụ lý xong
14 201969415417032748 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Phan Văn Chiểu Sở Giao thông Vận tải 17/07/2019 24/07/2019 Thụ lý xong
15 201969415449092906 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Văn Năng Sở Giao thông Vận tải 18/07/2019 10/10/2019 Đang thụ lý