Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.12.03.008 ĐỖ THỊ BONG, Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 03/12/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.12.04.007 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN CÔNG DU, BÙI THỊ HIỀN, Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.12.04.041 HÀ THỊ TOÁN, Thôn Cổ Đẳng, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.12.05.016 Đăng ký biến động DƯƠNG VĂN TÁ, PHAN THỊ NGẤM, An Ký Đông, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/12/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.12.06.001 NGUYỄN THỊ NHỠ, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.12.06.033 Đăng ký biến động TRẦN THỊ LƠ, Thượng Xá, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 13/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.07.024 Đăng ký biến động HOÀ QUANG HUẤN, ĐỖ THANH HƯƠNG, Tổ 10, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 07/12/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.10.024 PHẠM THỊ RẬU, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.11.007 ĐÀO THỊ HUÊ, Thôn Quan Đình Nam, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/12/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
10 201918992946034923 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ TRẦN PHÚC CHIÊU Sở Y tế 21/06/2019 11/07/2019 Đang thụ lý
11 2019201024248080720 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Đình Chính, Trần Thị Bình UBND Thành phố Thái Bình 14/02/2019 27/02/2019 Đang thụ lý
12 20192101650084334 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH CN Tactician Ban Quản lý Khu KT và các KCN 07/01/2019 10/01/2019 Thụ lý xong
13 20192101683035433 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH Poong Shin Vina Ban Quản lý Khu KT và các KCN 05/03/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
14 20192101717034721 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH công nghiệp ngũ kim Tailian Ban Quản lý Khu KT và các KCN 17/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
15 20192101750043000 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam Ban Quản lý Khu KT và các KCN 21/06/2019 01/07/2019 Đang thụ lý