Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT34033 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VƯƠNG HÙNG QUÂN, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/01/2017 16/01/2017 Đã trả kết quả
2 GTVT34034 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN TIỆP, -X. Xuân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/01/2017 16/01/2017 Đã trả kết quả
3 GTVT3766 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ TÚ, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/02/2016 24/02/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT37660 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp GIANG THỊ HOÀ THANH, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/03/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
5 GTVT37661 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN THAO, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/03/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
6 GTVT37662 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THỊ, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/03/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
7 GTVT37663 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THOAN, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/03/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
8 GTVT35670 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ QUANG KHOA, -X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2017 17/04/2017 Đã trả kết quả
9 GTVT35671 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN TIẾN LỢI, -X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2017 17/04/2017 Đã trả kết quả
10 GTVT35672 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THÀNH PHÚC, -X. Thái Nguyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2017 17/04/2017 Đã trả kết quả
11 GTVT35673 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ VĂN TÍNH, -X. Thụy Văn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2017 17/04/2017 Đã trả kết quả
12 GTVT35674 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN QUANG HOÀ, -X. Điệp Nông, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/02/2017 24/02/2017 Đã trả kết quả
13 GTVT34365 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ HỒNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/01/2017 24/01/2017 Đã trả kết quả
14 GTVT34366 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HƯỞNG, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/01/2017 24/01/2017 Đã trả kết quả
15 GTVT34367 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH VĂN QUÂN, -X. Trung An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/01/2017 24/01/2017 Đã trả kết quả