Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201917901332083250 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II:Giám sát công trình giao thông; Hạng III: Giám sát công trình Dân dụng Nguyễn Minh Quang-034085003932-Ban QLDAXDCSHT thành phố TB Sở Xây dựng 12/03/2019 14/05/2019 Thụ lý xong
2 201917901368023421 Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III:Thi công công trình DD,CN; Giao thông; HTKT; NN-PTNT Công ty TNHH Xây dựng Thành Phú Sở Xây dựng 11/04/2019 24/05/2019 Thụ lý xong
3 201917901402020014 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Khảo sát địa hình -C.ty CPTVTKXD Toàn Thắng Phạm Văn Thọ-151225929-C.ty CPTVTKXD Toàn Thắng Sở Xây dựng 14/05/2019 16/07/2019 Đang thụ lý
4 201917901434022451 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát công trình Dân dụng Vũ Văn Điềm-151535965- Công ty TNHH Lâm Linh Sở Xây dựng 31/05/2019 02/08/2019 Đang thụ lý
5 201917911352040853 Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng: QUY HOẠCH CHI TIẾT 1.500 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH - Công ty Cổ phần VIDECOR Công ty Cổ phần VIDECOR Sở Xây dựng 03/01/2019 11/02/2019 Thụ lý xong
6 201917911385083315 Thẩm định; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng vùng huyện TIền Hải đến năm 2040 - UBND huyện Tiền Hải UBND huyện Tiền Hải Sở Xây dựng 28/01/2019 07/03/2019 Thụ lý xong
7 201917911417020556 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng - Công ty TNHH Vận tải TM Hải Lan Công ty TNHH Vận tải TM Hải Lan Sở Xây dựng 19/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
8 2019261405297032031 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Quốc Việt UBND Huyện Thái Thụy 23/01/2019 13/02/2019 Đã trả kết quả
9 2019261405329100337 Đăng ký giao dịch bảo đảm Vũ Đình Thìn UBND Huyện Thái Thụy 18/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả
10 2019261405362082844 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bùi Thị Toản UBND Huyện Thái Thụy 23/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
11 2019261405394023629 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Công Dưỡng UBND Huyện Thái Thụy 24/01/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
12 2019261405426034907 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Hoàng Thị Én UBND Huyện Thái Thụy 28/01/2019 18/02/2019 Đã trả kết quả
13 2019261405458083734 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Duynh UBND Huyện Thái Thụy 07/03/2019 21/03/2019 Đang thụ lý
14 2019261405490024234 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Văn Sáng UBND Huyện Thái Thụy 18/02/2019 19/02/2019 Đã trả kết quả
15 20197571040034542 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư mở trộng nhà máy sản xuất giầy da, giầy vải xuất khẩu Phùng Tất Chính Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/04/2019 15/05/2019 Dừng bổ sung