Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.12.003 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG, Thôn Lương Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.12.036 BÙI KIM HAY, ĐINH THỊ THOA, Thôn Khang Ninh, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.15.021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào Thị Diệp, Thôn Bồ Trang 2, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.17.024 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Quang, Thôn Ngọc Quế 1, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.18.027 Nguyễn Văn Hội, Bùi Thị Tuất, Thôn Năm Thành, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.19.018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Hồng Quýnh, Nguyễn Thị Luyến, Thôn Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.19.050 Đăng ký giao dịch bảo đảm Vũ Thị Hường, Bùi Văn Tho, a, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 22/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.23.003 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Đào Văn Hội, Đào Thị Huệ, Thôn Thạnh Mai, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.23.035 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Đỗ Thị Nở, Thôn Tố Hải, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
10 20191789437045330 Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (bao gồm: các công trình cấp 1, cấp 2; công trình tôn giáo, tín ngưỡng, công trình di tích lịch sử - văn hóa; các công trình của các tổ chức nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ, trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không nằm trong các Khu công nghiệp) Công ty TNHH MTV Xăng dầu TB Sở Xây dựng 06/06/2019 21/06/2019 Đã trả kết quả
11 201917901284035204 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Thiết kế điện công trình - Công ty TNHH QHKT và Đầu tư Phú Tâm Nguyễn Văn THắng - Công ty TNHH QHKT và Đầu tư Phú Tâm Sở Xây dựng 25/01/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
12 201917901325040653 Cấp mới; cấp lại do chứng chỉ hành nghề cũ hết hạn; cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề; cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Giám sát công trình giao thông; Hạng III: Quản lý dự án công trình Giao thông- Ban quản lý và bảo trì công trình đường bộ Lê Văn Trung-034089003710-Ban quản lý và bảo trì công trình đường bộ Sở Xây dựng 07/03/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
13 201917901362033313 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Định giá xây dựng Đặng Thị Nga-151202848-Công ty CP nước sạch TB Sở Xây dựng 03/04/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
14 201917901408090146 Cấp mới; cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Thiết kế kiến trúc; Hạng III: THiết kế quy hoạch Nguyễn Hoàng Nam-151290069- Công ty TNHH QHKT-ĐT Phú Tâm Sở Xây dựng 16/05/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
15 201917901448025442 Cấp mới hạng III: THiết kế và giám sát công trình DD-CN Nguyễn Hữu Tuyến-112306217- Công ty TNHH ĐTXD-TVTK Á Châu Sở Xây dựng 19/06/2019 21/08/2019 Dừng bổ sung