Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.11.017 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu PHẠM ĐỨC SƠN LÔ 5+6+7/ 328 TỜ 14, Bằng Trạch, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01627761304 UBND Huyện Kiến Xương 11/10/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.12.029 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN THÀNH NHƯƠNG 214/265,3 TỜ 12 - CP106042, Thôn 5, Xã Vũ Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0982627504 UBND Huyện Kiến Xương 12/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.15.020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "ĐOÀN MINH ĐẶNG 034076002516 ĐINH THỊ TUẤN 034179004539 NCN ĐẶNG KIM MỘC ĐẶNG THỊ KHUYÊN LÔ 18/285,95 TỜ 11 - CG998945", Hòa Bình, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0913555664 UBND Huyện Kiến Xương 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.17.006 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN XUÂN VANG 034048001306 LÊ THỊ YÊN (NCN LÊ THỊ NGANG ), An Thái , Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.17.038 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN PHAN 151439754 NGUYỄN THỊ HÀ 985/100/8 - CE395111, Nam Lâu, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.18.025 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TRẦN VĂN KHẨN TRẦN THỊ NGA 164/217,4/18 (DĐG), Trung Quý, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0915506292 UBND Huyện Kiến Xương 18/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
7 2019135467041558 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường CCN Mê Linh, Đông Hưng Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Đông Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường 28/08/2019 17/09/2019 Đang thụ lý
8 201913695042106 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước tại TP Thái Bình Công ty cổ phần Bitexco Nam Long Sở Tài nguyên và Môi trường 12/08/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả
9 2019142121191021345 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ DUY CƯỜNG Sở Tư pháp 02/01/2019 22/01/2019 Đã trả kết quả
10 2019142121222022821 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN MINH TUẤN Sở Tư pháp 03/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
11 2019142121254030948 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN ĐẠI Sở Tư pháp 03/01/2019 16/01/2019 Đã trả kết quả
12 2019142121286082557 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN ĐA Sở Tư pháp 04/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
13 2019142121318092306 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN LONG Sở Tư pháp 04/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
14 2019142121351073950 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ VĂN HUỆ Sở Tư pháp 07/01/2019 25/01/2019 Đã trả kết quả
15 2019142121383030154 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ KIM DUNG Sở Tư pháp 07/01/2019 25/01/2019 Đã trả kết quả