Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.22.029 NGUYỄN VĂN HỒNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.23.007 Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt ĐÀO VĂN RÀN, Thanh Mai, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.23.039 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần NGUYỄN HUY HÓA (NGUYỄN THẾ DỰ), La vân 3, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.26.005 NGUYỄN CÔNG ĐẠT, NGUYỄN THỊ XUÂN, Bắc Sơn, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 02/01/2019 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.26.037 PHẠM THỊ SỞN, thôn Lạc Cổ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.27.027 HÀ THỊ THƠ, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.27.059 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM THỊ NHI, Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.28.024 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VIẾT BÍNH, NGUYỄN THỊ NGÀ, Hưng Đạo, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 11/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.28.056 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) BÙI HỮU DỰ, TRỊNH THỊ HỢI, Hưng Đạo 2, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.29.013 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN XUÂN THẮNG, TRẦN THỊ HOÀ, Quỳnh Lang, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.29.045 PHẠM THỊ NGÁT, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.11.30.010 NGUYỄN BÁ CHÍ, ĐỖ THỊ GIẢN, Nguyên Xá 3, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
13 2019222199996105956 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Khúc Văn Dũng (Thắm) UBND Huyện Hưng Hà 18/02/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
14 201923135184074301 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước NGUYỄN NGỌC HIỂN UBND Huyện Kiến Xương 22/01/2019 24/01/2019 Đang thụ lý
15 201924190402021045 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Nguyễn Phương Linh UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/01/2019 16/01/2019 Đã trả kết quả