Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.22.029 NGUYỄN VĂN HỒNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.23.007 Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt ĐÀO VĂN RÀN, Thanh Mai, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.23.039 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần NGUYỄN HUY HÓA (NGUYỄN THẾ DỰ), La vân 3, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.26.005 NGUYỄN CÔNG ĐẠT, NGUYỄN THỊ XUÂN, Bắc Sơn, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 02/01/2019 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.26.037 PHẠM THỊ SỞN, thôn Lạc Cổ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.27.027 HÀ THỊ THƠ, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.27.059 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM THỊ NHI, Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.28.024 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VIẾT BÍNH, NGUYỄN THỊ NGÀ, Hưng Đạo, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 11/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.28.056 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) BÙI HỮU DỰ, TRỊNH THỊ HỢI, Hưng Đạo 2, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.29.013 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN XUÂN THẮNG, TRẦN THỊ HOÀ, Quỳnh Lang, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.11.29.045 PHẠM THỊ NGÁT, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.11.30.010 NGUYỄN BÁ CHÍ, ĐỖ THỊ GIẢN, Nguyên Xá 3, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
13 20192221911442021754 Đăng ký biến động: Tách, hợp thửa đất Vương Tiến Dũng (Thực) UBND Huyện Hưng Hà 18/06/2019 01/07/2019 Đang thụ lý
14 20192221911474071743 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đào Minh Tuân (Chiến) UBND Huyện Hưng Hà 20/06/2019 23/07/2019 Đang thụ lý
15 20192221911504014817 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Thị Hồng UBND Huyện Hưng Hà 24/06/2019 05/07/2019 Đang thụ lý