Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT8717 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TUẤN DŨNG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
2 GTVT8718 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THỊ HẰNG, -TT. Thanh Nê, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
3 GTVT5928 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TỰ, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2016 21/03/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT5929 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THANH TUẤN, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2016 21/03/2016 Đã trả kết quả
5 GTVT593 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THANH GIANG, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 24/02/2016 Đã trả kết quả
6 GTVT5930 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MINH TUẤN, -X. Văn Cẩm, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2016 21/03/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT5931 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THỊ TƯƠI, -X. Tân Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương Sở Giao thông Vận tải 14/03/2016 21/03/2016 Đã trả kết quả
8 GTVT6980 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ NHẠN, -TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
9 GTVT6981 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN NHẤT, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình-X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
10 GTVT6982 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO TRỌNG PHÁN, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT6983 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHẮC PHÚ, -X. Hoa Lư, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
12 GTVT6984 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN PHỤNG, -X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT5572 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC TRÌU, -X. Vũ Lễ, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT5573 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN PHỤNG TUÂN, -P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT5574 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THANH TÙNG, -X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả