Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201926148301081557 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Phạm Đức Duy UBND Huyện Thái Thụy 21/02/2019 25/02/2019 Đã trả kết quả
2 201926148333022236 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Trương Mạnh Chính UBND Huyện Thái Thụy 18/06/2019 20/06/2019 Đang thụ lý
3 201926151578033818 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phạm Văn Thái UBND Huyện Thái Thụy 03/06/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
4 201927115729024241 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học. Lâm Thị Khánh Trang UBND Huyện Vũ Thư 23/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
5 201927115761030216 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học. Trần Thị Hà Linh UBND Huyện Vũ Thư 06/03/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
6 2019271201467085231 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn đắc Dũng UBND Huyện Vũ Thư 15/01/2019 17/01/2019 Đã trả kết quả
7 2019271201499103620 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Đình Sơn UBND Huyện Vũ Thư 05/03/2019 07/03/2019 Đã trả kết quả
8 2019271201531082735 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Trọng Đạt UBND Huyện Vũ Thư 26/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
9 2019271201566040500 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tạ Thị "Trang UBND Huyện Vũ Thư 11/04/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
10 2019271201596075035 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn Ruy UBND Huyện Vũ Thư 14/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
11 2019271201627024103 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tùng UBND Huyện Vũ Thư 11/06/2019 13/06/2019 Đã trả kết quả
12 201927125179034305 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, Phạm Văn Khánh UBND Huyện Vũ Thư 22/02/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
13 201978023138737094049 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện ĐINH VĂN THƠI Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 11/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
14 201978023138768023800 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Lê Thị Thủy Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 11/04/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
15 201978023138802074312 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Hoàng Văn Mấn - 0115089561 Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/04/2019 22/04/2019 Đã trả kết quả