Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.13.009 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN CAO THUẦN, TRẦN THỊ LUYÊN, Đông, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.13.041 Đăng ký biến động BÙI XUÂN THUYẾT, ĐOÀN THỊ LOAN, Đông Châu, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.14.019 ĐÀO THỊ MẬN, An Lộng 2, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2018 20/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.14.051 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN TIẾN THỊNH, PHẠM THỊ NHUẬN, An Ký Tây, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.15.029 ĐỖ VĂN PHÁCH, Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/11/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.16.008 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN NGỌC TIỀM (NGUYỄN THỊ RUM), Phương Quả , Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.16.040 TRẦN VĂN KHOA, KHƯƠNG THỊ HIỀN, Tân Mỹ, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.19.009 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN VIẾT TỤ, VŨ THỊ BÉ, Sơn Đồng, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.19.041 PHẠM THỊ PHƯỢNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.20.013 TRẦN THẾ TIỀM, NGUYỄN THỊ VÀN, An Sào, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/11/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
11 201918100800025934 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống Nguyễn Xuân Công Sở Y tế 17/05/2019 13/06/2019 Thụ lý xong
12 201918100832025515 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống cơ sở nước uống tinh khiết đóng bình Tư Hoạt Sở Y tế 16/08/2019 13/09/2019 Đã trả kết quả
13 201918232835021909 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH Sở Y tế 14/01/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
14 201918232869105245 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Trần Thị Phượng Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
15 201918232902020927 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Chu Công Sơn Dương Sở Y tế 25/01/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả