Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019261466920032447 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho 05 đối tượng: bà Vũ Thị Quy, Đỗ Thị Nhiệm, Đinh Văn Hoạch, Đỗ Thị Ngân, Phạm Xuân Vinh, xã Thái Thọ. Giang Văn Khoát UBND Huyện Thái Thụy 01/03/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
2 2019261466921033036 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con cho Hà Thị Ly, xã Thái Thọ. Giang Văn Khoát UBND Huyện Thái Thụy 01/03/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
3 2019261466922034120 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 02 đối tượng: Đàm Văn Làn là đối tượng CĐHH 21-40%, Phạm Đặng Át đã được thưởng Huy CKC, xã Thái Nguyên. Tô Thị Chanh UBND Huyện Thái Thụy 01/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
4 20192614220030241 Đăng ký giao dịch bảo đảm Đỗ Đức Dực UBND Huyện Thái Thụy 07/01/2019 08/01/2019 Đã trả kết quả
5 20192614221032311 Đăng ký biến động Nguyễn Văn Hoan UBND Huyện Thái Thụy 11/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả
6 20192614222093259 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Hà Thị An UBND Huyện Thái Thụy 27/11/2019 06/12/2019 Đang thụ lý
7 20192614223075843 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Mão UBND Huyện Thái Thụy 05/12/2019 10/01/2020 Đang thụ lý
8 201926143155025431 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng nhà tạm giữ hành chính công an huyện nộp hộ công an huyện Thái Thụy UBND Huyện Thái Thụy 02/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả
9 201926143156083147 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn chợ phố khu gần cây xăng và khu sau chợ, hạ tầng khu dân cư thôn Đồng Tỉnh, Thái Dương Phạm Bá Toản UBND Huyện Thái Thụy 04/01/2019 22/01/2019 Thụ lý xong
10 2019261408298024433 Đăng ký biến động Tạ Quốc Tuân UBND Huyện Thái Thụy 01/11/2019 08/11/2019 Đang thụ lý
11 2019261408299030436 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Mười UBND Huyện Thái Thụy 01/11/2019 15/11/2019 Đang thụ lý
12 2019261408300031730 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giang Văn Tĩnh UBND Huyện Thái Thụy 22/11/2019 06/12/2019 Đang thụ lý
13 2019261408301032417 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Văn Dưỡng UBND Huyện Thái Thụy 01/11/2019 20/12/2019 Đang thụ lý
14 2019261405807040118 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Thị Tươi UBND Huyện Thái Thụy 26/03/2019 09/04/2019 Đã trả kết quả
15 2019261405808025428 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bùi Văn Đặng UBND Huyện Thái Thụy 26/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả