Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.24.H54.2018.10.15.032 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐỖ VĂN SƠN, Thôn Việt Hùng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0399639523 UBND Huyện Tiền Hải 15/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.16.020 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực NGUYỄN MINH KHIÊN, Thôn Bắc, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 16/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.17.030 Đăng ký giao dịch bảo đảm LÊ ĐỨC THÀNH, Thôn Đồng Châu Nội, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 18/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.17.063 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh TRỊNH THỊ DUNG, Thôn Trình Trung Tây, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0979636146 UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 22/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.24.H54.2018.10.18.032 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ QUỐC THỊNH, Thôn Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0936555421 UBND Huyện Tiền Hải 18/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.19.038 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật VŨ NGỌC ĐỔNG - TÔ ĐÌNH QUYÊN, Thôn Lương Phú UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.22.012 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh GIANG VĂN MẠNH, Thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0928933886 UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
8 2019142121832041659 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG Sở Tư pháp 22/01/2019 18/02/2019 Đã trả kết quả
9 2019142121863100311 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH VĂN TOÀN Sở Tư pháp 23/01/2019 19/02/2019 Đã trả kết quả
10 2019142121896073827 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ TIẾN HÀ Sở Tư pháp 24/01/2019 20/02/2019 Đã trả kết quả
11 2019142121929021628 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN HƠN Sở Tư pháp 25/01/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
12 2019142121960012245 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ĐĂNG KHOA Sở Tư pháp 28/01/2019 22/02/2019 Đã trả kết quả
13 2019142121991100900 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN LÂM Sở Tư pháp 29/01/2019 25/02/2019 Đã trả kết quả
14 2019142122024014815 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG THỊ NGUYỆT MINH Sở Tư pháp 30/01/2019 26/02/2019 Đã trả kết quả
15 2019142122056082410 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ HỒNG NGỌC Sở Tư pháp 01/02/2019 21/02/2019 Đã trả kết quả