Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.29.041 NGUYỄN THANH HÀO, PHẠM THỊ TUYẾT, Khả Lang, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 21/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.30.006 BÙI QUANG TIẾN, NGUYỄN THỊ HUỆ, Tiên Bá, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.30.038 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN BÁ THẮNG, NGUYỄN THỊ TƯƠI, Thượng Xá, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 07/01/2019 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.12.03.017 PHẠM THỊ CHÍNH, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 03/12/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.12.04.016 NGUYỄN THỊ HẰNG, Thôn Cổ Đẳng, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.12.04.050 Đăng ký biến động TRẦN VĂN HỘI, Đồng Phúc, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 14/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.05.025 NGUYỄN MINH TUẤN, NGUYỄN THỊ MẾN, Hương Hoà, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/12/2018 11/01/2019 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.06.010 VŨ ĐỨC TUYỀN, Thôn Đò Neo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.07.001 VŨ THỊ HUYÊN,, An Phú 1 , Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 07/12/2018 15/01/2019 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.12.10.001 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước DƯƠNG CÔNG ĐẢM, Thôn Tiên Cầu, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 18/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.12.10.033 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN DU, NGÔ THỊ DƯƠNG, Lam Cầu 1, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 21/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.12.11.016 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) PHẠM VĂN DƯƠNG DUY, BÙI THỊ THU, Năm Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/12/2018 15/01/2019 Đã trả kết quả
13 201918993158103003 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG Sở Y tế 13/09/2019 03/10/2019 Đã trả kết quả
14 201918993188041632 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Nguyễn Thị Huyền Trang Sở Y tế 26/09/2019 30/10/2019 Dừng bổ sung
15 2019201024236023154 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Thị Chiu ---> Nguyễn Trường Giang UBND Thành phố Thái Bình 18/01/2019 31/01/2019 Đang thụ lý