Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT32244 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN QUYẾT, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/12/2016 23/12/2016 Đã trả kết quả
2 GTVT26993 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH VANG, -X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/10/2016 07/11/2016 Đã trả kết quả
3 GTVT26993a Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH VANG, -X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/10/2016 07/11/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT26993b Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH VANG, -X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/10/2016 07/11/2016 Đã trả kết quả
5 GTVT26994 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN VỆ, -X. Duyên Hải, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/10/2016 07/11/2016 Đã trả kết quả
6 GTVT26994a Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN VỆ, -X. Duyên Hải, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/10/2016 07/11/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT22621 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NHÀN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/09/2016 30/09/2016 Đã trả kết quả
8 GTVT22622 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN NHỊ, -X. Vũ Sơn, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/09/2016 30/09/2016 Đã trả kết quả
9 GTVT22623 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG THỊ OANH, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/09/2016 30/09/2016 Đã trả kết quả
10 GTVT22624 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/09/2016 30/09/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT22625 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH PHƯƠNG, -TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 23/09/2016 30/09/2016 Đã trả kết quả
12 GTVT23184 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG THỊ HẰNG, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/09/2016 28/11/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT23185 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HÀ THỊ THANH HUẾ, -X. Thái Thuần, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/09/2016 28/11/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT23186 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ HƯƠNG, -X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/09/2016 28/11/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT23187 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN THANH, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/09/2016 28/11/2016 Đã trả kết quả